Dane i informacje

Dla Netcompany dane i informacje stanowią strategiczny zasób firmy.

Firmy i organizacje wykorzystują coraz większe wolumeny danych, które mogą stanowić niezwykle wartościowy zasób i przyczyniać się do tworzenia innowacyjnych usług, pakietów i produktów. Aby z tego przywileju skorzystać, należy umieć zidentyfikować i wybrać właściwe dane z różnych systemów, zintegrować, przeanalizować i ostatecznie zaprezentować w przejrzysty sposób.

Od wielu lat firma Netcompany dostarcza swoim klientom wartościowe rozwiązania oparte na dostępie do danych. Zgodnie z przyjętym przez nas podejściem opartym na metodykach zwinnych, dążymy do tworzenia skutecznych rozwiązań zamiast budowania doskonałej teoretycznie architektury informatycznej.  Dane, z którymi nasi klienci mają do czynienia na co dzień, są „kopalnią złota" i można je pozyskać bez potrzeby realizowania wielkich projektów, ponoszenia kosztownych inwestycji i związanego z tym ryzyka.

Świadczymy usługi dotyczące wszystkich warstw systemów informatycznych, od wstępnego planowania i tworzenia strategii po końcowe wdrożenie i utrzymanie.

Netcompany dostarcza rozwiązania oparte na wykorzystaniu danych i informacji w ramach procesów i narzędzi Business Intelligence (BI) i Data Warehouse (DW), Big Data, Predictive analytics i Data Mining, Master Data Management (MDM), Performance Management, Data Quality i integracji.

Netcompany jest niezależnym dostawcą technologii, kierującym się preferencjami klienta w zakresie rozwiązań o dużym stopniu nasycenia informacją.  Na uwagę zasługuje fakt, że Netcompany jest wiodącym dostawcą rozwiązań samoobsługowych Business Intelligence opartych na platformie Microsoft.

Chcesz wiedzieć więcej?

Thomas Cordth

Partner, Private sector

tc@netcompany.com