Digitalisering

Netcompany tilbyr kompetanse i alle faser av en digitaliseringsprosess, og vi har i en årrekke bistått aktører i både privat og offentlig sektor med digitalisering. Vi kommer inn tidlig i prosessen og snakker med brukere, både interne og eksterne, analyserer arbeidsprosesser og sikrer at de rette valgene blir gjort. Videre tar vi fullt prosjektansvar for både utvikling av nye innovative løsninger og modernisering av eksisterende løsninger, og har også et eget forvaltningsregime tilpasset dette.

Digitalisering er på alles lepper for tiden, i alle bransjer, og det er satt i gang storstilte satsninger hos virksomheter i både offentlig og privat sektor. For oss i Netcompany handler digitalisering først og fremst om å fornye, forenkle og forbedre. I Netcompany har vi drevet med dette siden oppstarten i 1999, for små og store, offentlige og private kunder. Nå ser vi med glede på skiftet i oppfattelsen oppfatningen av hvordan en digitaliseringsprosess skal gjennomføres; fra gigantprosjekter til flere små, med fokus på hurtige leveranser underveis i prosessen.

Samtidig er det viktig å ta inn over seg at digitalisering er så mye mer enn å flytte en analog prosess over på en digital plattform. Digitalisering i sin enkleste form er å konvertere fra analogt til digitalt, og er i sin ytterste form omfattende bruk av teknologi for å transformere eksisterende, eller skape nye forretningsmodeller. Sistnevnte medfører radikale endringer i prosesser, bruksmønstre og brukeropplevelse.

 

Verden er i utvikling

På mange måter er vi midt i en teknologisk revolusjon. Det dukker opp nye muligheter innen sensorteknologi, mobilitet blir mer og mer sentralt i hverdagen, og det ser ut til at det meste rundt oss vil være tilkoblet den digitale verden i løpet av kort tid (Internet of Things). Når alle disse nyvinningene settes sammen åpnes muligheter vi ikke har drømt om tidligere. Den teknologiske utviklingen påvirker hvordan bransjer utfører sine tjenester, kundenes forventninger og skaper muligheter for disruptive tjenestetilbud og forretningsmodeller. Digitaliseringen bidrar også til fornying og effektivisering av eksisterende forretningsprosesser, men også disrupsjon av de samme.

Med den ekstreme teknologiske utviklingen og de mulighetene dette gir med tanke på digitalisering, må de fleste omstille seg for å kunne levere de tjenestene markedet forventer. Disruptive tjenestetilbud fra en aktør kan endre spillereglene for en hel bransje, og føre til at omstilling og digitalisering kommer raskere enn planlagt. Derfor er det viktig å ha organisasjonen rigget for rask endring, og modularitet på IT-siden, slik at ikke eventuelle gamle systemer og legacy setter en stopper for din plan om å være en relevant aktør i fremtiden.

 

Brukeren i fokus

Netcompanys tilnærming til digitalisering innebærer å tilføre noe nytt til måten kunden driver sin virksomhet på. Vi observerer hvordan kunden jobber, deler opp prosessen, forenkler og digitaliserer den på en måte som gir verdi for både virksomheten og brukerne.

Dagens brukere er komfortable med teknologien, de forventer at det meste kan gjøres digitalt, og gjerne på en mobil flate. Brukernes forventninger blir stadig større, og måten de har pågående dialog med hverandre i full offentlighet om leverandører og erfaringer gjennom kommentarfelt og anmeldelser, innebærer en helt ny form for transparens og krav til leverandørene.

 

Endring i tankesett

Tidligere har man gjerne tenkt på IT som et verktøy for å kutte kostnader, og understøtte eksisterende forretningsprosesser. Dette har endret seg, og i dag er IT sentralt for virksomhetens inntjeningsvekst, innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester. Dette stiller også krav til digitalt lederskap, spesielt for IT-ledere. Digitalisering krever en omfattende omstilling som må eies av toppledelsen og forretningssiden, med IT-avdelingen som leder av den digitale transformasjonen.


Få oversikt over hva digitalisering faktisk er, og hva det har å si for din bransje. Lær av andres erfaringer, og del prosjektet opp i mindre biter for å tidligere kunne høste delgevinster og ta mindre risiko. Tør å prøve ut nye ting, og våg å feile! Ikke vent på at dine konkurrenter skal sette forutsetningene for din bransje, gjør det selv!

Vil du vite mer?

Atle Bergfjord

Partner

atlebe@netcompany.com