Applikasjonsutvikling

I dag stilles det krav til smidige systemer som kan utvikle virksomheten i stedet for å være en begrensning. Fokuset skal endres fra å bruke ressurser til å holde gamle systemer i live, til å skape innovasjon.

En ubrutt rekke vellykkede IT-leveranser sier sitt. Våre prosjektleveranser fokuserer på å levere til avtalt tid, med avtalt kvalitet og innenfor budsjettet. Ikke minst for svært omfattende løsninger, skaper dette presedens i den skandinaviske IT-bransjen. Denne suksessoppskriften har mange ingredienser, men det viktigste er fokus utenfra og inn, og at man tar utgangspunkt i de forretningsscenariene som skal støttes. Vi jobber tett med kundene våre, og ser det tette samarbeidet som en viktig faktor for å lykkes. Vi sikrer også at leveransene bygges på en fremtidsrettet arkitektur som skal utvikle seg i parallell med forretningsområde ditt.

 

Et tett samarbeid

Prosjektforløpet gjennomføres i tett samarbeid mellom dere og et team fra Netcompany. Et team som vil utfordre dere til å tenke nytt og finne de beste løsningene. Prosjektformen er fleksibel og kreativ, men hele tiden under full kontroll i forhold til det endelige målet, fremdriften og tidsfristene.

Vi tror på et tett samarbeid, og vi sitter ofte sammen med dere gjennom hele prosjektforløpet. Våre kontor i Norge, Danmark, UK, Polen og Vietnam gjør det mulig for oss å tilby en attraktivt miks av onsite- og offsite-utviklere, om dere ønsker det.

Ledende plattformer

Vi har moderne teknologier «i blodet», og vi utvikler oppå de ledende plattformene i markedet – Java, Microsoft .NET, moderne web- plattformer, iOS, Android og forskjellige rammeverktøy med åpen kilde (open source).

Drift og vedlikehold

Som fullservice-leverandør kan vi også ta ansvar for løsningene etter at de er tatt i bruk. Vi sikrer overlevering til vår drifts- og vedlikeholdsavdeling som sammen med utviklerne sitter med  inngående kjennskap til den enkelte løsning og tilhørende kundesetting.

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com