Netcompany skal være Statens legemiddelverks digitaliseringspartner i utviklingen av en ny digital plattform.

Statens Legemiddelverk har fullført anskaffelsen av sin nye digitale plattform og har valgt Netcompany Norway AS som strategisk samarbeidspartner.
 

Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Legemiddelverket skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og være fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Legemiddelverket skal også legge til rette for forskning og innovasjon på disse områdene.

For å kunne utføre disse oppgavene på best mulig måte anså Legemiddelverket det som nødvendig å gå til anskaffelse av en ny digital plattform som skal styrke samarbeidet og samhandlingen med europeiske myndigheter, forbedre den interne saksbehandlingen og gjøre informasjon til helsetjenesten enklere tilgjengelig. 

Direktør Audun Hågå håper at dette skal bli mye mer enn en anskaffelse av et nytt program eller system:
-Dette er en digital milepæl og kan bli historisk for Legemiddelverket. Prosjektet har allerede hatt innvirkning på prinsipper i ny strategi, det skal være brukerstyrt og ha løpende prioriteringer, fortsetter Hågå.

”Dette er en digital milepæl og kan bli historisk for Legemiddelverket. Våre data er gullet vårt, vi er datasentriske, og det er gjennom å tilgjengeliggjøre våre data for våre brukere at de virkelig får verdi”

- Audun Hågå, Direktør i Statens legemiddelverk

André Rogaczewski CEO Netcompany og Thomas Bælum Direktør Aab

Geir Arne Olsen, Norgessjef i Netcompany og Audun Hågå, Direktør i Statens legemiddelverk

Viser strategisk forståelse

Etter en grundig anbudsprosess falt valget av partner til slutt på Netcompany Norway AS, som er en del av det danske konsernet Netcompany. Kontrakten har en verdi i underkant av 200 millioner kroner.

- Våre data er gullet vårt, vi er datasentriske, og det er gjennom å tilgjengeliggjøre våre data for våre brukere at de virkelig får verdi, fortsetter Hågå. – I Netcompany har vi funnet en strategisk samarbeidspartner som forstår vår rolle og kan bidra til at vi møte våre brukere på best mulig måte. 

Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany, beskriver anbudsprosessen som en givende maraton som til slutt endte med en solid vitamininnsprøytning til selskapets satsning på govtech-løsninger for offentlig sektor i Norge.

 

”Dette er et oppdrag vi er svært stolte av å ha vunnet. Legemiddelverket har bokstavelig talt et livsviktig samfunnsoppdrag, så nå ser vi frem til å innfri de ambisjonene de har for denne plattformen og være den langsiktige digitaliseringspartneren de har vært ute etter.”

- Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany
 
Gjennomprøvd i Danmark

Olsen er overbevist om at erfaringene og kunnskapen de kunne vise til fra Danmark, der Netcompany har vært Danske Lægemiddelstyrelsens digitaliseringspartner i en årrekke, ga dem et overtak på konkurrentene i anbudet. 

I tillegg synes Olsen det er gledelig at Netcompany berømmes både for å ha tatt hensyn til støttesystemer og IT-løsninger som Legemiddelverket vil fortsette å benytte seg av, samt for å påta seg et helhetsansvar for opplæring i den nye plattformen.

– Alt dette er helt i kjernen av det vi er opptatt av å levere på når det kommer til løsninger som skal digitalisere offentlig sektor. I stedet for å bygge tungrodde og begrensede løsninger benytter vi oss av byggeklosser og referanser vi allerede har. Vi tar gjerne utgangspunkt i det som brukes fra før, kobler på nye systemer og tilpasser det hele til oppdragsgivers behov – uten å bruke år og dag. Så er vi opptatt av å overføre kompetansen vår til oppdragsgiver, slik at de blir gode på å ta ut det beste av sine egne løsninger, og vi kan legge energi på å identifisere hva det neste digitaliseringssteget bør være, sier Olsen.

 

 

Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkvarter i København, Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med mer enn 7400 ansatte som arbeider i 17 ulike land. Vi betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mediehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453