Netcompany utvikler ny smittestopp-app i Norge

Folkehelseinstituttet har pekt ut Netcompany til å utvikle den nye smittestopp-appen, som skal lanseres 21. desember.
 

Vi er stolte og glade over å få muligheten til å bidra i kampen mot koronaviruset i Norge. Evnen til effektiv smittesporing er en avgjørende nøkkel i denne kampen og kan bidra til en raskere gjenåpning av den hverdagen vi alle kjenner og savner." 
Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany

 

Leverandør av den danske covid-19-appen Smittestopp

I forbindelse med koronautbruddet i Danmark i mars, fikk Netcompany i oppdrag å utvikle den danske smittesporingsappen. Over 1,6 millioner dansker har så langt lastet ned appen. Løsningen har stoppet mange smittekjeder i samfunnet og ikke minst varslet mange innbyggere som den manuelle smittesporingen ikke når. 

”Vi kommer til å utvikle en ny smittetstopp-app i Norge basert på den danske løsningen, som etterlever GDPR og er basert på ENS-rammeverket til Google og Apple. Applikasjonen logger ikke brukernes lokasjon eller bevegelser. I stedet tilbys innbyggerne et effektivt verktøy for smittesporing ved å registrere kontakt mellom innbyggere innenfor en gitt avstand og av en bestemt varighet.”

Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany

Netcompany er et internasjonalt selskap med nærmere 3000 ansatte og hovedkontor i København. Selskapet er etablert i seks land med kontorer i Oslo, Aarhus, Aalborg, London, Derby, Leeds og Delft, i tillegg til utviklingskontorer i Warszawa og Ho Chi Minh. Netcompany leverer ende-til-ende IT-løsninger innen alt fra utvikling, vedlikehold og drift, til ulike bransjer innen privat og offentlig sektor. 

Netcompany har 250 medarbeidere i Norge.

De siste årene har Netcompany blitt valgt som leverandør for en lang rekke høyprofilerte og samfunnskritiske løsninger, for eksempel det nye inkassosystemet for den danske skatteetaten og den nye kommunikasjonsplattformen for Danmarks skoler, Aula, som betjener mer enn 2 millioner brukere. I Norge har Netcompany nettopp blitt valgt som leverandør til Legemiddelverket om utvikling av ny digital plattform som blant annet skal styrke samarbeidet og samhandlingen med europeiske myndigheter.

Govtech Framework utgjør et bibliotek av digitaliseringsløsninger

Danmark har i flere rangeringer blitt trukket frem som et av Europas mest digitaliserte land, og Netcompany har vært en aktiv partner for myndighetene i flere prosjekter som har bidratt til vellykket digitalisering av dansk offentlig sektor.

”Det er mange likhetstrekk mellom Norge og Danmark, og vi har bygget vår satsing på det vi kaller Govtech Framework. I det ligger våre nesten 2000 komponenter og 250 referanser, som sammen med våre erfaringer og vår kompetanse setter oss i stand til å raskt utvikle en ny smittestopp-app for Norge.”

Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany
Netcompanys arbeid med den nye Smittestopp-appen starter nå, og med grunnarbeidet allerede på plass gjennom de etablerte løsningene er forutsetningene gode. 

''Når vi starter på skuldrene av allerede velfungerende teknologi og løsninger, forventer vi å kunne lansere en trygg og effektiv løsning for Norge i nært samarbeid med FHI innen 21. desember,'' avslutter Olsen.

Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkvarter i København, Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med mer enn 7400 ansatte som arbeider i 17 ulike land. Vi betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mediehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453