7400+

Ansatte

10+

Land

50+

Nasjonaliteter

Vi er Netcompany

Vi hjelper kundene våre og samfunnet med å mestre den digitale fremtiden.

Netcompany fremskynder den digitale transformasjonen i offentlig og privat sektor i Norge og Nord-Europa. Vi leverer forretningskritiske IT-løsninger som skaper sterke og bærekraftige samfunn, vellykkede virksomheter og bedre livskvalitet for oss alle. 

Vi investerer i talent som ingen andre, og sammen leverer vi til avtalt tid, innenfor budsjettrammen og med den avtalte kvaliteten – hver gang.

Om oss