Aula - Informationsmøde for private og frie skoler

Vi har fået mange henvendelser fra private skoler, friskoler og efterskoler, som er nysgerrige efter, hvad Aula har at byde på – og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne fortælle om. Netcompany inviterer derfor til Aula informationsmøde – torsdag den 30. august i København og torsdag den 6. september i Aarhus.

En samlet kommunikationsplatform

Skoleåret 2019/2020, erstatter kommunikationsplatformen Aula det nuværende SkoleIntra i landets 98 kommunale folkeskoler – og efterfølgende slutter dagtilbudsområdet sig til i 2020.

Aula bliver dermed en samlet national løsning for ledelse, medarbejdere, elever og forældre i skole og dagtilbud, og vil til fulde understøtte og styrke forældre- og det tværprofessionelle samarbejde omkring elevers læring, trivsel og udvikling fra første dag i vuggestue over børnehave til skole.

Det betyder én indgang, ét login og ét samlet overblik - også selvom man har børn i flere kommuner og institutioner. Og frem for alt betyder det en fremtidssikret brugervenlig løsning, hvor kommunikationen omkring børn og elever er sikker, relevant og målrettet.
 

Sikkerhed

Med den ny dataforordning, som trådte i kraft maj 2018, er der på skole- og dagtilbudsområdet et udpræget behov for en kommunikationsplatform, der understøtter en øget sikkerhed og behandling af personfølsomme dokumenter, beskeder og medier. Særligt her gør Aula det nemt at overholde lovgivningen, samtidig med at samarbejdet omkring barnet bliver samlet i fælles, sikre fildokumenter.

Med andre ord binder Aula hele institutionen sammen ét sted, hvor kompleksiteten er minimeret, informationsmængden reduceret til det reelle behov og børns data håndteres sikkert.
 

Tilmelding

Arrangementet henvender sig fortrinsvist til skoleledere og personale med IT-ansvar. Vi forbeholder os retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen.

Tilmelding sker ud fra ”først til mølle”-princippet via de to links nedenfor. Vi ser frem til at se jer.

København d. 30/8  Aarhus d. 6/9

OBS! Deadline for tilmelding d. 8 aug.

Spørgsmål:
> implementering.aula@netcompany.com
> Aula.dk