Tele- og mediebransjen

Netcompany har gjennom en årrekke levert løsninger til tele- og mediebedrifter der vi har skapt en fleksibilitet som muliggjør løpende innovasjon. Vi tilbyr å analysere og implementere hele systemlandskapet på en måte som sikrer nye innovative produkter, kundetilfredshet, mersalg og effektive interne prosesser. Vi har også erfaring med innovasjon og utvikling av innholdstjenester på nye nettbaserte plattformer.

Netcompany har jobbet med innovasjonsprosesser i ulike sektorer. Innen mediebransjen har vi blant annet hjulpet NRK med utviklingen av flere av de nye nettbaserte og interaktive tjenestene de har kommet med de senere årene. Dette er løsninger som Nett-TV, Yr, heldigitalisering av radio, interaktiv TV m.m.
 

Administrative systemer

Våre løsninger dekker alt fra kunderettede systemer, for eksempel selvbetjeningsportaler og mobile applikasjoner, til interne administrative systemer for blant annet fakturering, abonnementsstyring og CRM. Vi støtter styrings- og ledelsesprosessene gjennom gode beslutningsstøttesystemer som bygger på moderne business intelligence og Big Data kombinert med effektive manuelle og automatiske prosesser.
 

Digitaliserings-API

Den raske digitaliseringen av bransjen gjør det nødvendig å etablere et digitaliserings-API på toppen av de etablerte systemene. API-et skjermer de nye innovative og differensierende løsningene mot kompleksiteten i bakenforliggende systemer. Netcompany leverer både API og de nye, innovative løsningene ut mot kundene.
 

Kompleks datamigrering

Vi har hatt ansvar for noen av den danske telebransjens mest kompliserte migreringsprosjekter med kompleks datahåndtering, utvidelse av mottakersystemer og styring av prosessen for å sikre minimal påvirkning av sluttkundene i prosessen.
 

Faktureringsplattformer

Vi utnytter styrken i moderne plattformer for å tilby tele- og mediebedriftene fleksible og effektive verktøy som støtter prosesser og forretningsmodeller som er i endring. Netcompany har erfaring med å levere de ledende faktureringsplattformene fra blant andre Aria, Ericsson MetraTech, NetCracker og Amdocs.
 

Drift og vedlikehold

Vi tilbyr også vedlikehold og drift av deres løsninger i en DevOps-struktur. Vi har erfarne og effektive ressurser som på kort tid vil sikre at løsningene deres oppfyller virksomhetens krav.

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com