Finans

Netcompany er en ledende IT-implementeringspartner for finansbedrifter. Vi har erfaring både fra bank og forsikring samt liv og pensjon. Vi har med stor suksess bistått våre kunder med innovativ digitalisering og paradigmeskifter innen bank, forsikring og liv og pensjon.

Vi tilbyr å analysere, implementere og digitalisere hele systemlandskapet på en måte som sikrer større kundetilfredshet, mersalg og effektive interne prosesser. Våre løsninger dekker både kunderettede systemer -- f.eks. selvbetjeningsportaler og mobilapplikasjoner - og interne systemer, f.eks. kjernesystemer og CRM. Vi støtter styrings- og ledelsesprosessene gjennom gode beslutningsstøttesystemer som bygger på moderne business intelligence og Big Data kombinert med effektive manuelle og automatiske prosesser.

Vi tilbyr også vedlikehold og drift med erfarne og effektive ressurser som på kort tid vil sikre at løsningene oppfyller virksomhetens krav og ønsker.

 

Liv og pensjon

Innen liv og pensjon har vi bl.a. implementert moderne kundeportaler med fokus på innovasjon og «omnikanaler» der kundetilfredsheten er blitt kraftig forbedret. Vi har også levert moderne integrasjonsløsninger til samarbeidspartnere og forsikringsmeglere, effektive CRM-systemer som leverer differensiering utenom systemkjernen, og integrasjon mellom interne systemer (bl.a. Edlund, Schantz, AIA og Mainframe).

 

Bank

Vi har hjulpet flere banker med innovativ digitalisering, bl.a. med mobilapper, kundestyringssystemer, fleksibel prosesstyring, dokumenthåndtering og beslutningsstøttesystemer. Eksempler på kunder er Nordea, Sydbank, Saxo Bank og Bankdata.

 

Forsikring

Innen forsikring har vi mye erfaring med salg via internett, business intelligence, datavarehus, produksjonskonfigurering, prisberegning, prosesstøtte og integrasjonsløsninger. Vi har bl.a. utviklet løsninger for Codan, Forsikring & Pension og Aon.

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com