Stat

Netcompany har opbygget en unik metode til at nytænke, modernisere, vedligeholde og driftsafvikle en række af de centrale statslige fagsystemer og registre.

Nytænkning og modernisering

Når den statslige sektor ønsker at modernisere/digitalisere nye områder, udtænker Netcompany digitaliseringen på en måde, der har betydet, at vi i dag fremstår som den mest vindende leverandør inden for etablering og modernisering af både nye og eksisterende fagsystemer og portaler.

Som eksempel kan nævnes grunddata registre såsom Ejerfortegnelsen, BBR, Danmarks Adresseregister og det Digitale Motorregister hos SKAT.

Netcompany har bl.a. også leveret den nye ansøgnings- og tilskudsløsning til Forskning og Innovationsstyrelsen samt en række centrale tilsynsløsninger til Sundhedsstyrelsen.

Inden for innovative digitale leverancer kan vi bl.a. fremhæve SKAT, hvor vi i samarbejde med et designhus, står for at drive fire agile innovationsforløb, der hver især skal gå fra ide- til produktlanceringer i sprintforløb af max. et halvt års varighed. Når de fire forløb er i mål, vil SKAT stå med over 10 nye digitale produkter til borgere og virksomheder og samtidig opbygge vigtige erfaringer med agile metoder, der generelt skal fremme innovation og sætte udviklingstiden ned for kommende projekter - ægte serviceinnovation.

 

Big Data og anvendelse af data

Med den brede digitalisering den offentlige sektor har gennemgået gennem en lang række år, er der kommet en højere bevidsthed om den store mængde data der produceres og er til stede. Disse data kan skabe en masse indsigt, både lokalt i de enkelte styrelser, men i høj grad også på tværs af sektorer. Netcompany har over de seneste år opbygget et stærkt "Information Management" leveranceben, som også i statslig regi - har en masse centrale referener - hvor vi bl.a. kan fremhæve det store folkeskole-datavarehus hos Styrelsen for IT og læring.

 

Effektiv transition og vedligehold/videreudvikling

Netcompany har gennem de seneste år overtaget en række eksisterende centrale offentlige løsninger, hvor vi bl.a. kan fremhæve Borger.dk hos Digitaliseringsstyrelsen, Arbejdstilsynets tilsynsløsninger, forvaltning og drift af Erhvervsstyrelsens erhvervsregistre, Ejendomsdatarapporten hos Erhvervsstyrelsen, Husdyrgodkendelse hos Miljøstyrelsen, MedComs e-journal og affaldsløsning til Københavns Kommune.

Feedback fra vores kunder har vist, at vi i vores projekttilgang formår at tænke i en ny kontekst, hvor vores forretningsorienterede tilgang betyder at løsninger udvikles/vedligeholdes i en agil og kontrolleret tilgang. Den model vi anvender har fokus på:

  • Entusiasme og høj energi i projektteams 
  • Individer og interaktioner frem for proces og værktøjer
  • Fungerende løsning frem for omfattende dokumentation
  • Samarbejde med kunden frem for juristeri og kontraktlæsning
  • Parat til ændringer frem for rigidt at følge den oprindelige plan

 
Vi tillægger naturligvis proces, værktøjer, dokumentation, kontrakt og plan stor værdi, men vi tillægger en fungerende løsning større værdi. Vores projektledere har alle en teknisk baggrund og en længerevarende uddannelse, som gør, at de har den nødvendige forståelse for helheden i et projekt – både teknikken og forretningsprocesserne. Forretningsprocesser er for os det vigtigste. At mestre teknikken og værktøjerne er en selvfølgelighed.

Vil du vide mere?

Jan Winther

Partner

jw@netcompany.com