Kommuner

Den kommunale sektor står over for et væsentligt paradigmeskifte og en helt ny strategiperiode på digitaliseringsfronten. KOMBIT og ATP har nu gennemført monopolbrudsudbuddene - og en række nye leverandører er introduceret til at levere nye fag- og ydelsessystemer til kommunerne og Udbetaling Danmark.

Netcompany er meget stolt af den tillid KOMBIT og ATP har givet os med tildeling af følgende fagsystemer og grunddataregistre:

 • SAPA
 • AULA
 • Social Pension
 • Familieydelser
 • Boligstøtte
 • Kontanthjælp
 • DUBU
 • BBR
 • Danmarks Adresseregister (DAR)
 • FLIS
 • Ejerfortegnelsen

 
Udviklingen af systemerne er i fuld gang - og vi ser frem til succesfuld implementering af alle monopol-løsningerne, som vil skabe nogle helt nye fundamenter og muligheder.  

Kommunerne får en helt ny administrativ basisplatform, som skaber brede muligheder for at nytænke både fagsystemer, borgerbetjening og arbejdsopgaver, og Grunddatareformen vil løbende åbne op for fællesoffentlige data, som kan skabe indsigt og sætte data i spil på helt nye måder, der igen vil danne fundament for en række nye innovative løsninger fra både offentlige og private spillere.

På mange måder vil det således i høj grad dreje sig om at udnytte og anvende de nye åbne fundamenter, der på basis af de "gamle" digitaliseringsstrategier er under opbygning.

Netcompany er stærkt positioneret til dette nye kommunale digitale paradigme, og vi vil ud over grunddata og implementeringen af SAPA og de nye ydelsessystemer bygge videre på det fundament, vi allerede har etableret i kommunerne med løsninger inden for:

 • Getorganized (ESDH) og vores anbefalinger til den nye kommunale sags- og samarbejdsplatform.
 • Kontaktcenterløsninger - bl.a. til erhvervsområdet.
 • Nytænkende affaldssystemer, som vi bl.a. har leveret til Københavns, Aarhus og en række af de storkøbenhavnske kommuner – blandt andre Vestforbrændingen.
 • Kommunale tilsynsløsninger - bl.a. baseret på vores leverancer til alle de sociale tilsynscentre.  
 • Organisatoriske implementeringsydelser i forbindelse med monopolbruddet.
 
Kontakt os og få en snak om alle de nye muligheder, der ligger i det kommunale paradigmeskifte.

Vil du vide mere?

Michael Trangeled

Partner

mtr@netcompany.com