Netcompany publicerer kvartalsregnskab for Q3 2020

I Q3 2020 voksede omsætningen i Netcompany i konstante valutaer. Vi har også budt tæt på 400 nye medarbejdere velkommen til Netcompany familien. 

I Q3 2020 voksede omsætningen i Netcompany i konstante valutaer til DKK 699.1 mio. – stigning på 18.1% sammenlignet med samme periode sidste år. I rapporterede valutaer voksede omsætningen med 17.3%.

Den justerede EBITA voksede med 19.1% til DKK 195.5 mio. sammenlignet med DKK 164.1 mio. i Q3 2019, tilsvarende en justeret EBITA margin på 28.1%.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte voksede med 482 fra 2.345 i Q3 2019 til 2.827 i Q3 2020, tilsvarende en vækst på 20.5% - helt organisk.

Frit cash flow forblev stærkt og steg med 18.5% fra DKK 126.5 mio. i Q3 2019 til DKK 149.9 mio. i Q3 2020. På baggrund af det stærke cash flow har Netcompany reduceret banklån med DKK 200 mio. i Q3 2020.

Baseret på nuværende forventninger for det fulde års præstation, forventer Netcompany at redistribuere omkring DKK 100 mio. til aktionærerne for 2020, gennem en kombination af dividende og aktietilbagekøb, som vil blive præsenteret i 2021.

I begyndelsen af oktober 2020, var den forventede omsætning for det fulde år 2020 DKK 2,719.9 mio. sammenlignet med DKK 2,387.4 mio. på samme tidspunkt i 2019.

Anden bølge af COVID-19 har haft en betydelig negativ indvirkning særligt i Storbritannien, som omtalt i relation til Q2 2020 rapporten. Således forventer Netcompany en lavere vækst i omsætning på omkring 2 procentpoint end tidligere, og justeret EBITA margin på omkring 1 procentpoint lavere end tidligere forventet.

For 2021 forventer Netcompany en vækst i omsætning på mellem 15% og 20%, stadig med en høj grad af usikkerhed som skyldes den fortsatte påvirkning af COVID-19 og justerede EBITA margin omkring 25%. 

”I Q3 er der tale om endnu et stærkt regnskab med resultater, der også i international kontekst er overbevisende. Jeg er stolt over og tilfreds med, at vi også i ekstraordinære tider kan levere vækst og vinde nye spændende engagementer, der vidner om, at vores model virker.

Netcompany er en stærk og sund forretning, der er godt rustet til fremtiden - også i ekstraordinære tider for vores samfund. Vi er vokset mere end 18 % og har realiseret en margin for gruppen på 28%. Væksten i UK udfordres direkte af COVID-19 pandemien, og betyder, at vi justerer vores forventninger til omsætningsvækst med 2 procentpoint og en justeret EBITA margin på 1 procentpoint.  

I disse særlige tider gør det mig utrolig glad, at vi på trods af COVID-19 har budt næsten 400 nye medarbejdere velkommen til Netcompany familien i Q3.”

André Rogaczewski, CEO og Co-founder

 
Performance highlights for Q2 2020

  • Omsætningen steg med 17.3% (18.1% konstant) til DKK 694.7 mio. i rapporterede valutaer. 
  • Bruttofortjeneste var 42.2% i Q3 2020 mod 43.2% i Q3 2019.
  • Justeret EBITA steg med 19.1% og resulterede i en margin på 28.1%
  • Frit cash flow forblev stærkt og steg med 18.5% til DKK 149.9 mio.
  • Cash conversion ratio var 101.4%, normaliseret for betalt a conto skat var cash conversion ratio på 77.8%.
  • Finansiel gearing, målt som nettorentebærende gæld relativ til 12 måneders justeret EBITA på 0.8.
  • Stærkt frit cash flow blev anvendt til at reducere banklån med DKK 200 mio. og samlede likvider og likvide midler steg fra DKK 176.6 mio i Q3 2019 til DKK 236.7 mio i Q3 2020.

 

For yderligere information, venligst kontakt:

Media Relations
Ask Christian Riis +45 5040 8511

Netcompany Q3 interim report

Interim report Q3 2020

Download

Om Netcompany

Netcompany blev grundlagt i 2000 og har hovedkvarter i København. I dag er vi en international virksomhed med mere end 7400 medarbejdere som arbejder fra 17 forskellige lande. Vi hjælper en bred vifte af kunder med deres digitale transformationsrejser i både den offentlige og private sektor i hele Europa.

Pressehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453