Netcompany publicerer kvartalsregnskab for Q1 2020

Netcompany voksede i tråd med forventningen og realiserede en justeret EBITA margin på 23,6% og en fremgang i frit cash flow på 26,4%. Netcompany fastholder sine forventninger til 2020.

I Q1 2020 realiserede Netcompany en rapporteret omsætning på DKK 592.1 mio, tilsvarende en stigning på 16.4% i rapporterede valutaer (16.8% i konstante valutaer) og en stigning i organisk omsætning på 13.4%. Justeret for indvirkningen af risikohensættelsen i Q1 2019 steg omsætningen med 18,3%.

Den justerede EBITA margin, uden medregning af den ikke-organiske indvirkning fra Holland, nåede 24.1%. Justeret for indvirkningen af risikohensættelsen, steg den organiske justerede EBITA margin med 0,7 procentpoint.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte voksede med 23,2% fra 2,099 i Q1 2019 til 2,585 i Q1 2020. En del af stigningen tilskrives opkøbet af Netcompany Netherlands, som påvirkede det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte med 89 i Q1 2020.

Frit cash flow forblev stærkt og steg med 26.4% fra DKK 75.2 mio i Q1 2019 til DKK 95.0 mio i Q1 2020. Ved normaliseret skat steg cash conversion ratio fra 93,6% i Q1 2019 til 120,9% i Q1 2020. Den 31. marts havde Netcompany likvider for DKK  208,5 mio, samt en yderligere trækningsret på banklån på DKK 535 mio.

Den forventede omsætning for 2020 steg med 19.3% til DKK 2.131,8 mio, hvoraf DKK 695,6 mio afspejler realiseret omsætning i Q1 2020 sammenlignet med DKK 1.786,3 mio ved udgangen af Q1 2019.

Netcompany forventer fortsat en stigning i den organiske omsætning på mellem 18-20% i konstante valutaer og ikke-organisk vækst på omtrent 1% i konstante valutaer. Organisk og rapporteret justeret EBITA i konstante valutaer forventes fortsat at være omkring 26%.

"Med en stigning i de samlede indtæger på omtrent 17% i Q1 har vi leveret som forventet og planlagt, med tilfredsstillende marginer og en fremgang i frit cash flow. Vi har fortsat omstillingen af vores aktiviteter i UK til et skift mod flere fuldtidsansatte, og vi har fortsat optrapningen af salgskapaciteter i Norge. Samtidig har vi accelereret integrationen af vores seneste akkvisition i Holland yderligere.

Vi har også leveret store og komplekse projekter gennem Q1 – i rette tid, kvalitet og til aftalt budget.

Vi er bevidste om den indflydelse COVID-19 pandemien allerede har haft – og potentielt vil have – på vores kunder i en række markeder, og vi stræber efter at gøre vores bedste for at levere løsninger, som hjælper vores kunder med at komme igennem krisen. Dette kan potentielt også skabe en øget risiko for Netcompany – særligt i anden halvdel af 2020 – men indtil nu har Netcompanys forretningsmodel vist sin modstandsdygtighed, og vi tror at dette vil fortsætte gennem hele året. Vi har derfor fastholdt vore guidance for 2020."

- André Rogaczewski, CEO og Co-founder

Q1 Performance highlights

  • Omsætningen steg med 16,4% (16.8% i konstante valutaer), heraf 3.0% fra organisk vækst til DKK 695,6 mio i rapporterede valutaer.
  • Bruttofortjeneste var 39,5% mod 39,1% i Q1 2019.
  • Frit cash flow steg med 26,4% til DKK 95.0 mio.
  • CCash conversion ratio på 84,4%. Ved normaliseret skat var cash conversion ratio på 120,9%.

 
For yderligere information, venligst kontakt

André Rogaczewski, CEO, +45 70 13 14 40
Thomas Johansen, CFO, +45 51 19 32 24

Om Netcompany

Netcompany blev grundlagt i 2000 og har hovedkvarter i København. I dag er vi en international virksomhed med mere end 7400 medarbejdere som arbejder fra 17 forskellige lande. Vi hjælper en bred vifte af kunder med deres digitale transformationsrejser i både den offentlige og private sektor i hele Europa.

Pressehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453