Handel

W czasach wzrostu światowej konkurencji, wahań koniunktury, dynamicznego rozwoju nowych modeli biznesowych i intensywnych zmian łańcuchów wartości warto uporządkować swoje działania i być zawsze o krok przed konkurencją.

Dla sprzedawców detalicznych i hurtowych istotne znaczenie ma zachowanie ścisłej kontroli nad kosztami przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych klientów i zdolności do przyciągania nowych. Wymaga to zrozumienia potrzeb klientów i modeli zachowań konsumenckich, świadczenia usług wszystkimi wybranymi przez klientów kanałami i zarazem całkowitej kontroli nad łańcuchem wartości, systemami logistycznymi, bezpieczeństwem i procesami wewnętrznymi.

Aby móc skorzystać z jak najszerzej zakrojonej automatyzacji kontaktów z klientami, partnerami i dostawcami, prowadzone działania i infrastruktura informatyczna powinny stanowić spójną całość..

Firma Netcompany od wielu lat współpracuje z firmami z sektora handlu, dostarczając im rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego, samoobsługi, ERP, CRM, marketingu cyfrowego i analiz biznesowych. Razem możemy wykorzystać możliwości, jakie stwarza postęp.

Chcesz wiedzieć więcej?

Thomas Cordth

Partner