Lyst å vite mer om Modulus Barn løsningen?

DigiBarnevern består av ett statlig og ett kommunalt prosjekt, med felles mål om å øke kvaliteten i norsk kommunalt barnevern. Leveransene vil rulles ut i tidsrommet 2020 til 2022.

De planlagte leveransene i prosjektet er:

DigiBarnevern statlig del:

  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger
  • Begreper og rapporteringsbank
  • Informasjonsmodell og meldingsformater

DigiBarnevern kommunal del:

  • Fagsystem
  • Innbyggertjenester

 Leveransene i DigiBarnevern
Du kan lese mer om leveransene fra statlig og kommunal del på DigiBarnevern sine sider.

Klikk deg inn via linkene under. 

Statlige leveranserKommunale leveranser

Fagsystem - Modulus Barn
IT - løsning for kommunalt ansatte og ledere, som skal utvikles av leverandører i tett samarbeid med det offentlige.

Les mer

 Produktutvikling

De følgende avsnittene er fordypende tekster som tar for seg produktutviklingen på ulike moduler og funksjonalitet i Modulus Barn. Tekstene vil løpende oppdateres i takt med produktutviklingen.

Forsider  Økonomi


Fagsystem

Modulus Barn er basert på det danske fagsystemet, DUBU - Digitalisering, utsatte, barn og unge, som er i daglig bruk i de fleste kommunene i Danmark. Netcompanys mål er å høste erfaringer og tilpasse fagsystemet til å få til en felles kommunal plattform også for det norske barnevernet, som vil støtte kommunene og bidra til å løse utfordringene det norske kommunale barnevernet står ovenfor.

Modulus Barn har ulike forsider og funksjoner tilpasset brukerens rolle og arbeidsoppgaver. Ledere får verktøy som gjør at de kan lede, styre og rapportere på en effektiv og god måte, mens saksbehandlere får varsler på frister og oppgaver som må følges opp. Derutover er Modulus Barn integrert med alle nødvendige fagsystemer, og skal støtte alle faser og prosesser i en barnevernssak, herunder økonomi og arkivering. BFK er implementert direkte, som gjør at brukerne får tilgang til forskrift, rundskrift, hjelpetekster ved behov og lovtekster. I tillegg så skal det støtte en løsning for barnevernvakt, forebyggende arbeid, beskyttet tilsyn, unge enslige mindreårige, tiltaksutøver i kommunen og tilsyn i fosterhjem."

Modulus Barn er en skybasertplattform for saksbehandling i barnevernet. Modulus Barn er bygd på plattformteknologi benyttet i flere europeiske land på tvers av offentlige tjenester. Netcompany investerer kontinuerlig i denne plattformen, som gjør at alle brukere nyter godt av fortløpende videreutvikling. 

I tillegg får man et etablert og utprøvd fagsystem som er moderne og sikkert. Modulus Barn leveres som Software as a Service, og driftes på Netcompany sine egne datasentre. For kommunene betyr det at de slipper å installere fagsystemet lokalt, og alle oppdateringer fås automatisk. Det er også bygget på en modulær og fleksibel arkitektur som gjør det enkelt å tilpasse fagsystemet til fremtidige behov og krav. 

Fagsystemet er nettleserbasert og kan nås fra alle enheter. Løsningen har et responsivt design, hvilket vil si innholdet automatisk tilpasses skjermstørrelsen. På denne måten kan saksbehandlerne få tilgang til alle sakene ute på oppdrag.

Produktutvikling - Forsider

I samarbeid med DigiBarnevern har det blitt valgt at Modulus Barn skal leveres med tolv standardforsider. Fire av standardforsidene som dekker de ulike rollene i Modulus Barn. De resterende åtte er temaforsider som dekker fagområder og oppgaver.

 

De fire standardforsidene som dekker de ulike rollene:

•        Leder for enheten

•        Teamleder

•        Saksbehandler

•        Kontorfaglig

 

Åtte temaforsider som dekker fagområder og oppgaver som gjelder: 

•        Godkjenning

•        Meldinger/mottak

•        Undersøkelser

•        Hjelpetiltak i hjemmet

•        Plasseringer

•        Oppfølging av plasserte barn

•        Ettervern

•        Økonomi

 

Enkelt redigerbare forsider

Det er også mulig å utarbeide kommunespesifikke standardforsider. De rollespesifikke standardforsidene kan brukes til å opprette en egen personlig forside. Saksbehandler kan enkelt ta utgangspunkt i en eksisterende forside, kopiere den, redigere og tilføye informasjonen som skal vises ut ifra eget behov. Systemadministratorer i kommunen kan også utvikle kommunespesifikke forsider tilgjengelig på tvers av de ansatte i kommunen

 

 

Sjekk ut demo av forsider her!

Produktutvikling - Økonomi

Økonomi for saksbehandlere

Økonomimodulen i Modulus Barn lar saksbehandlere opprette økonomiske rammer for budsjetterte utgifter på tiltak. De økonomiske rammene kan bestå av flere delrammer og/eller transaksjoner som henholdsvis representerer budsjetterte og faktiske utgifter. Oversiktene er filtrerbare, og man kan enkelt få oversikt over datafelter som prosess- og arbeidsstatus, tilhørende perioder og beløp. Modulen gir løpende økonomisk oversikt på barnet sak.

Modulus Barn tilbyr delramme av typen leverandørfaktura slik at økonomisystemet kan settes opp til automatisk godkjenning av innkommende faktura innenfor rammene som er satt. Her genereres også en ramme-ID som kan benyttes slik at mottak av faktura fra leverandør kan knyttes til riktig barnevernssak og økonomisk ramme.

Økonomimodulen dekker behovet for å gjøre direkteutbetalinger innad i fagsystemet ved hjelp av opprettelse av remitteringsfiler som kan lastes opp i nettbanken.

Modulus Barn kan motta transaksjoner fra HR-systemet, og basert på ramme-ID legges de på riktig barnevernssak og økonomiske ramme. Med en integrasjon vil altså utbetalinger til oppdragstakere som gjøres i HR-systemet kunne flyte over til Modulus Barn og opprettes som transaksjoner på de økonomiske rammene til barnevernssakene.

Modulus Barn understøtter også delrammer av typen innbetaling, som vil kunne sendes automatisk til økonomisystemet, med tilhørende innbetalingstransaksjoner automatisk sendt tilbake fra økonomisystemet.

Økonomi for ledere

Økonomimodulen gir ledere er gode og effektiv oversikt for hele kommunen og eventuelle underenheter, med tilsvarende muligheter for månedlig og helårlig oversikt over nøkkeltall som prognose, regnskap og differanse. Ledere får oversikt over totalsummer, og mulighet for filtrering på tiltak i eller utenfor familien, samt mulighet for å vise grupperinger på de opptil fem redigerbare dimensjoner i rammens kontostreng for eksempel artskonto og koststed.

Det er mulig å trykke på prognose og transaksjonstallene i tabell-oversikten for å se hvilke delrammer og transaksjoner som danner grunnlag for summene. Det er mulig å sortere og filtrere på informasjonene, samt gjør et uttrekk til Excel.

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Leder, Netcompanys barnevernssatsning

kjetiw@netcompany.com