Oslo kommune har store ambisjoner for digitalisering og utvikling av nye digitale tjenester for publikum, og har valgt Netcompany som en av deres viktigste partnere for å oppfylle sine ambisjoner.

Oslo kommune er Norges største arbeidsgiver og består av 50 ulike virksomheter med ulike samfunnsoppgaver og systemporteføljer. Kommunikasjon på tvers av virksomhetene og mot eksterne bedrifter, er både utfordrende og kritisk, for å nå målet om et helhetlig digitalt tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. For å understøtte dette, har tjenesteplattformen ITAS blitt etablert, og denne utgjør navet i leveransene av digitale tjenester.

ITAS muliggjør kommunikasjon og håndterer dataflyt mellom ulike digitale tjenester og verdikjeder. Dette gjør at tjenester som brukes av ulike virksomheter og etater i Oslo kommune kan kommunisere effektivt.

Netcompany overtok ansvaret for hele ITAS-plattformen i august 2017, og jobber fortløpende med vedlikehold, komponentdrift og videreutvikling av denne, i tillegg til løpende modernisering av ulike komponenter og tjenester for å understøtte digitaliseringen til Oslo kommune. I løpet av 2018 og 2019 har vi hatt et parallelt løp for å bygge opp og utvikle neste generasjons kjøremiljø for plattformen basert på høyaktuell og moderne teknologi.

40 konsulenter fra Netcompany jobber med vedlikehold, komponentdrift, videreutvikling og modernisering av ITAS. I tillegg har Netcompany flere konsulenter som jobber tett med ulike virksomheter i kommunen for utvikling av nye tjenester, gjennom prosjektleveranser og konsulentbistand.

 

 

Resultater

  • En sikker og moderne tjenesteplattform/kjøremiljø for å sikre at kommunens virksomheter kan nå målet om et helhetlig digitalt tjenestetilbud mot borgere og næringsliv.
  • Moderne arkitektur og teknologi som muliggjør effektiv utvikling og utrulling av tjenester.
  • Ved bruk av smidig utvikling og hyppige produksjonsettinger digitaliserer vi Oslo med 20-30 produksjonsettinger hver dag.

Kjetil Westgaard

Partner