Kortere ventetid er en måte å forbedre kundeopplevelsen på. Samtidig er bruken av bagasjebåndene optimalisert.

Københavns lufthavn (CPH) sto overfor en enorm utfordring med å optimalisere bagasjehåndteringen, spesielt i høysesongen. Optimalisering og modernisering av bagasjehåndteringen var ventet å bli et prosjekt i mange-millionersklassen.

Ved hjelp av kunstig intelligens utviklet Netcompany en avansert datadrevet bagasjeservice som beregnet ankomsttidene med 99 % nøyaktighet. Dette skapte en betydelig forbedring av ressursbruken og eliminerte dermed behovet for å modernisere driften gjennom store investeringer. Nå kan passasjerene bruke tiden på shopping i stedet for å vente ved bagasjebåndene.

Københavns lufthavn er den største flyplassoperatøren i de nordiske landene med over 30 millioner passasjerer årlig og ca. 25 000 flyplassansatte.

Flyplassen anses som en av verdens mest attraktive og effektive flyplasser på grunn av gode shopping- og kundeopplevelser. Sømløs drift, inkludert effektiv bagasjehåndtering, er et viktig element på kundereisen.

Resultater:

  • Løsningen eliminerte behovet for å modernisere bagasjedriften ved ankomst, noe som sparte Københavns lufthavn for millioner av kroner i nye investeringer
  • Kapasiteten og ressursbruken er optimalisert for opp til 40 millioner passasjerer
  • Bedre kundeservice via mer nøyaktig informasjon om bagasjeankomst og bedre utnyttelse av bagasjebåndene i ankomsthallen, førte til økt kundetilfredshet
  • Mer presise tidspunkter for bagasjeankomst gjør at passasjerene kan bruke mer tid på shopping i stedet for å vente ved bagasjebåndene, noe som har gitt økt omsetning i taxfree-butikkene 

Mehdi Mothaghiani

Partner