Ta steget opp som leder

Som erfaren medarbeider i Netcompany vil du utvikle lederegenskaper innen fire områder – mennesker, ledelse, administrasjon og domene – avhengig av hvilken karrierevei du har valgt.

Ved å utvikle disse ferdighetene blir du bedre til å motivere teamet ditt, hjelpe dem med å lære og vokse, og til slutt ha glede av rollene deres. Du får mulighet til å sette ambisiøse mål og sikre at teamet ditt er i stand til å oppnå disse på en effektiv og hensiktsmessig måte. Dette inkluderer å håndtere kundens forventninger og sikre at teamet produserer IT-leveranser i rett tid og til avtalt kvalitet.

Du lærer raskt hvordan du etablerer struktur, hvordan du oppnår klar oversikt over daglige oppgaver, og hvordan du etablerer prosesser som leverer dem. Det er dessuten helt avgjørende at du også lærer hvordan du planlegger og tar beslutninger basert på teknisk innsikt, erfaring og kunnskap – inkludert oppgave- og prosjektberegninger.

Selv om du ikke ønsker å forfølge en karriere som prosjekt- eller teamleder, tror vi at forståelse og utvikling av lederegenskaper er et godt grunnlag for enhver erfaren medarbeider i Netcompany.

 

Se for deg en mulighet til å jobbe med noen av de største og mest innovative IT-prosjektene i verden, der du spiller en nøkkelrolle ved å levere teknologi og endre prestasjonen til noen av de mest anerkjente merkene i verden. Hos Netcompany får du sjansen til å gjøre nettopp det.

"Min jobb som mentor er å støtte hver enkelt i å nå sine mål. Jeg har ikke alle svarene, men å få være med å finne de er veldig spennende."

Kjetil Aune

Manager

Møt Hans Kristian, Manager

Lurer du på hva det innebærer å jobbe som Manager i Netcompany? Hans Kristian har jobbet i Netcompany siden han var ferdig utdannet, og har i dag en variert arbeidsdag som Manager: "Det handler om å bygge hverandre og hvis du kan noe så deler du det med de andre."