IT-folk som leder IT-folk

Hos Netcompany leder IT-folk IT-folk. For å utvikle morgendagens tekniske eksperter og ledere. Dette er grunnleggende for måten vi driver virksomheten på. Det er unikt, og det gir deg optimale betingelser for å lære av mer erfarne medarbeidere og kolleger, utvikle lederegenskapene dine og ta det neste skrittet i karrieren din mot økt ansvar. 
"Uansett type leveranse er det motiverende å lede et prosjekt bestående av kolleger. Uten unntak blir jeg alltid positivt overrasket når man ser hvor raskt de vokser i sine roller og tar langt mer anvar enn forventet." - Richard Busch Nordli, leder – om hvorfor IT folk bør lede IT folk.

"Uansett type leveranse er det motiverende å lede et prosjekt bestående av kolleger. Uten unntak blir jeg alltid positivt overrasket når man ser hvor raskt de vokser i sine roller og tar langt mer ansvar enn forventet."

Richard Busch Nordli - om teknologer leder teknologer

Principal

IT-folk som leder IT-folk

I Netcompany betyr utvikling alt, og vi har som mål å utvikle morgendagens IT-ledere.

Langsiktig mentorordning

Alle medarbeidere i Netcompany får tildelt en personlig mentor, noen du kan snakke med om faglig utvikling og karrieremål. Forholdet mellom mentoren og den som går i lære, er langsiktig og gir et reelt innblikk i karrieremulighetene som venter. Med en mentor er du sikret kontinuerlig utvikling – selv om du bytter team eller begynner på forskjellige prosjekter og derfor ender opp med å jobbe med forskjellige prosjektledere.

Alle mentorene er erfarne medarbeidere som har vært i samme posisjon som deg, og fra den dagen du blir leder, vil du selv bli mentor for en mindre erfaren kollega. I tillegg til de vanlige mentordiskusjonene kan du alltid kontakte mentoren din for å snakke om jobb.

"Det er veldig givende å jobbe med mennesker. Alle er forskjellige og har ulike mål - min jobb som mentor er å støtte hver enkelt i å nå sine. Gjennom å bli kjent, bygge trygge relasjoner og avholde samtaler om egne ferdigheter, utfordringer og ønsker om karriereutvikling tilrettelegges det for hjelp til selvhjelp. Jeg har ikke alle svarene, men å få være med å finne de er veldig spennende." – Henrik Bøhler, Manager – om å være mentor

Hei Trondheim - Møt Asle, Senior Konsulent i Netcompany

I videoen møter du trønderen Asle Dragsten Liebech som er Senior Konsulent i Netcompany. Han synes det er på tide at Netcompany drar nordover til hjembyen Trondheim! Asle forteller at i Netcompany blir du sett og det er folk rundt deg som passer på du utvikler deg den veien du har lyst til!