Transport og logistikk

Høye klimamål, smart og effektiv varetransport og -distribusjon, utslippsfri bytransport, el-varebiler og ladeinfrastruktur, autonome kjøretøy, kunstig intelligens og kognitiv databehandling, utvikling/ uttesting og implementering av ny teknologi, optimal trafikkstyring samt samarbeid på tvers av landegrensene er alle sentrale elementer knyttet til fremtidens transport- og logistikkløsninger. Bare i Norge ser man over 30 % (pst.) økning i godstransporten.
Vekst i befolkning og økonomi gir økt behov for transport. Dette må gjøres på en sikker og miljøvennlig måte. Videre ser man at digitaliseringen øker konkurransen for norske bedrifter når handelen blir mer global. Skal en bli en ener på dette området må en også bli en digital vinner og da må man være innstilt på å utfordre dagens forretningsmodell og tenke nytt – være innovativ. Det krever mot å prøve ut nye ting, og det krever mot å feile. Men selskaper som vil fortsette å være relevante må akseptere risiko for å feile i dag, hvis de vil vinne i morgen. Andre selskaper er allerede i gang, og kommer til å legge premisser for hele bransjen. 

Vi i Netcompany tror noe av nøkkelen er å ikke kun se på lokale forhold, men også åpne opp for et tverrfaglig samarbeid over landegrensene. Gjennom ulike kunder som Wilhelmsen, Postnord, Maersk, Höegh Autoliners og Nettbuss har vi et godt innblikk i kommende behov og utfordringer knyttet til respektives sektor samt hvordan de påvirkes av en stadig raskere utvikling og grad av digitalisering.

Logistikk er en viktig del av verdikjeden i mange sektorer. Vi har lang erfaring med å jobbe med løsninger hvor logistikk er en sentral del for å oppnå effektivitet, kundetilfredshet og riktig «time to market». Her har vi blant annet bistått Møllergruppen, Mesta samt et av Norges større handelshus. 

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com