Detaljhandel og engroshandel

Økt global konkurranse, konjunktursvingninger, nye forretningsmodeller som dukker opp av det blå, og verdikjeder som gjennomgår store endringer. Vi kan hjelpe dere med å sette dagsorden og alltid ligge ett skritt foran konkurrentene.

Som handelsbedrift vet du hvor viktig det er å følge nøye med på omkostningene, samtidig som du styrker evnen til å beholde eksisterende og tiltrekke deg nye kunder. Du må forstå kundenes behov og atferdsmønstre, betjene dem i alle de kanalene de forventer at du bruker, og samtidig ha 100 % kontroll på verdikjeden, logistikken og sikkerheten på de interne prosedyrene.

Skal en lykkes med å automatisere så mye som mulig av samhandlingen med kunder, samarbeidspartnere og leverandører, krever det et forretningsmessig overblikk og gode IT systemer som snakker sammen. Det kan vi hjelpe til med. Netcompany har hjulpet flere av de ledende aktørene på ulike områder i Norge med deres digitalisering. Vi tilbyr å analysere og implementere hele systemlandskapet deres på en måte som sikrer nye innovative produkter, kundetilfredshet, mersalg og effektive interne prosesser. Vi kan også ta på oss ansvaret for utvikling og vedlikehold av hele eller deler av systemporteføljen. Vi har lang erfaring med utvikling og forvaltning av virksomhetskritiske systemer og har levert tjenester til store norske aktører som Møllergruppen og Optimera samt et av Norges større handelshus.

Vi i Netcompany har også mange års erfaring med å hjelpe handelsbedrifter med e-handel, selvbetjening, ERP, CRM, digital markedsføring, analyser mv. Vi kan hjelpe til å utnytte de mange mulighetene som følger med den nye teknologiske utviklingen.

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com