Energi & Forsyning

Med dyb branchekendskab assisterer Netcompany jer med at digitalisere og understøtte den samlede kunderejse. Vi hjælper jer desuden med at etablere og optimere jeres applikationer og platforme i jeres samlede værdikæde med fokus på brugervenlighed, automatisering, brug af standardsystemer, samt genbrugelige komponenter – alt sammen med fokus på at sikre lave løbende vedligeholdelses- og driftsomkostninger.

Danmark har gennemgået en markant transformation på forsyningsområdet og er i dag ét af de grønneste og mest energieffektive lande i verden. En løbende liberalisering har drevet konkurrencen og sat kunden i fokus; kunder som i dag efterspørger bedre og billigere produkter og services med et stort digitalt fodaftryk.

Netcompany hjælper forsyningsselskaber inden for bl.a. energi, fiber, renovation og vind med at understøtte digitalisering af produkter, services og interne processer via de nyeste teknologier og vores omfattende forsyningsplatform og økosystem af genbrugelige komponenter. Vi kombinerer og tilpasser således standardplatforme og genbrugelige komponenter til jeres behov, så I differentierer jer i forhold til konkurrenterne og markant reducerer jeres løbende omkostninger og time-to-market på nye forretningstiltag.

Vi hjælper store energi- og forsyningsselskaber med at tilpasse sig den støt stigende omstilling og øgede markedskonkurrence via integrerede, fleksible løsninger, der binder hele forretningen sammen med salg, service, afregning, selvbetjening, marketing og ERP på tværs af afdelinger og forretningsområder.

Netcompany er den eneste partner på markedet, der kan hjælpe jer med at digitalisere den samlede kunderejse fra første touch point og frem imod at blive en kontinuerlig værdiskabende kunde. Netcompany leverer løsninger i alle lag af værdikæden med fokus på brugervenlighed, automatisering, og brug af standardsystemer.

Vi adskiller os desuden i markedet ved at fokusere på at højne digitaliseringsniveauet hos vores forsyningskunder og ikke - modsat mange andre - at sælge produkter med en underliggende licensforretning. Vi sikrer dermed, at I selv kan drive nye digitale initiativer. Dette betyder, at vi har fokus det rette sted og kan levere løsninger med et markant lavere løbende omkostningsniveau.

Udvalgte kundecases ▼ 

Innovative kundeportaler, apps og selvbetjeningsuniverser

Jeres kunder har i dag høje forventninger til brugervenlige og effektive digitale webløsninger, som virker på alle enheder. De forventer let, at kunne finde relevant information på jeres website og gennemføre relevante handlinger på en simpel måde som f.eks. at bestille nye produkter, melde flytning, følge forbrug, ændre hastighed på internet, se og ændre betalingsoplysninger osv.

Netcompany har specialiseret sig i at levere integrerede informations- og selvbetjeningsuniverser med høj grad af brugervenlighed – en erfaring vi bl.a. har opbygget sammen med en række forsyningskunder og vores mange digitale løsninger til det offentlige Danmark som fx borger.dk, Smittestop App, BBR osv.

Omni-channel Customer Engagement platform

Et succesfuldt CRM-system kan transformere den måde, I som forsyningsvirksomhed servicerer og skaber merværdi for - og af - jeres kunder. Netcompany har de seneste år haft stor succes med at introducere CRM-systemer for en række forsyningsvirksomheder. Disse løsninger er blevet et forretningskritisk omdrejningspunkt for den samlede kundeinteraktion på tværs af afdelinger. De håndterer centrale områder såsom: kundeejerskab, fuldintegreret 360-graders kundeoverblik, stærk sagshåndtering til bl.a. kundeservice med omni-channel understøttelse, samt innovative løsninger til salg og marketing. Vi leverer løsningerne på de to markedsledende standardplatforme: Microsoft Dynamics 365 CE/CRM og Salesforce.

Cloud-baseret afregningssystem

Jeres kunder fortjener en simpel og korrekt faktura til tiden – hver gang. Den skal også kunne ses og betales via simple og moderne betalingsløsninger. Netcompany har taget et opgør med tidligere omkostningstunge afregningsplatforme og komplekse ERP-systemer, og kan tilbyde jer en omkostningseffektiv og cloud-baseret afregningsløsning, som er modulær, fleksibel, integrerbar, og frem for alt har lave driftsomkostninger og sikrer, at du ikke er bundet op til en specifik leverandør.

Field Service og planlægningssystemer

Gør service til en strategisk fordel med en stærk Field Service løsning. Netcompany har specialiseret sig i at levere og implementere Microsoft Dynamics 365 Field Service, som tilbyder alt, hvad I har brug for som forsyningsvirksomhed – fra optimeret planlægning af arbejdsordrer, og kompetencestyring til prædiktiv vedligeholdelse.

Med en stærk og integreret Field Service løsning, får jeres kunder en bedre oplevelse, fordi der er styr på aftaler og tidspunkter, materialeforbrug, fakturering og indsigt i den opgave som skal udføres. Planlæggere bliver effektivt understøttet i det daglige med både manuel, assisteret og fuldautomatisk planlægning baseret på tilgængelighed, biler, geografi og kompetencer, mens teknikerne får dynamisk ruteplanlægning og et stærkt værktøj til opgaveudførelse, tjeklister, tidsregistrering og meget mere.

Standardiserede ERP og Asset Management platforme

Netcompany har specialiseret sig i Microsoft ERP-systemerne (AX, NAV, Finance & Operation, Business Central) og leverer innovative forsyningsløsninger med fokus på optimal udnyttelse af standardplatformen. Vi formår at holde jeres ERP fri for komplekse specialtilpasninger, der alt for ofte øger omkostninger før, under og efter idriftsættelsen.

Affaldshåndtering

Netcompany står bag en nøglefærdig løsning, der sikrer markedets stærkeste affaldshåndtering, som i dag anvendes af nogle af de største kommuner i Danmark. Løsningen er baseret på Microsoft Dynamics 365 Power apps, og kan hjælpe jer med at håndtere alle aspekter, lige fra kunde-og aftalehåndtering til planlægning af tømninger og avanceret afregning. Derudover tilbydes et stærkt webbaseret selvbetjeningsunivers, som gør det enkelt for borgerne at se og ændre sine affaldsordninger, se tømmekalender, finde nærmeste genbrugscontainer og meget mere.

Vil du vide mere?

Anders Reinholdt Jacobsen

Partner

akj@netcompany.com