Uddannelse & Forskning

Uddannelse og forskning er afgørende for, at vi kan fastholde og udbygge velstand og velfærd i vores samfund. Dér spiller moderne digitale løsninger en afgørende rolle. I Netcompany har vi mange års indgående erfaring med at levere løsninger, der sikrer livslang læring og understøtter uddannelse og forskning.

Digitale løsninger til at fremme et moderne videnssamfund

Vi lever i et samfund, hvor viden og forskning er afgørende for at fastholde og udbygge velstand og velfærd. Det stiller øgede krav til at fremme livslang læring i alle dele af samfundet og inden for alle områder, hvor menneskers viden, færdigheder og kompetencer udvikles og bringes i anvendelse.

Imidlertid er uddannelsessektoren under væsentligt pres. Der skal leveres bedre uddannelse for færre penge. Samtidig er der et pres fra forældre, elever og studerende om at kunne få en bedre og mere tidssvarende service og betjening fra de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Nye digitale muligheder og værktøjer er uden tvivl en af de helt oplagte løsninger på disse udfordringer. Under COVID-19 er undervisningssektoren i høj grad blevet opmærksom på de digitale muligheder og udfordringer som fjernundervisning og digital kommunikation bringer med sig.

Netcompany har i årevis været en vigtig leverandør af nye digitale uddannelsessystemer på tværs af sektorer. Vi har vidtrækkende erfaring med alt fra landsdækkende uddannelsesplatforme, der sikrer effektiv kommunikation mellem lærere, elever og forældre, til løsninger, der benyttes til de nære administrative opgaver. Vi leverer uddannelses- og selvbetjeningsportaler, studieadministrative- og samarbejdsløsninger samt de meget tekniske login- og integrationsløsninger.

Til forskningsområdet understøtter Netcompany også håndtering af bevillinger og tilskud.

Case

2,3 millioner brugere på samme platform

Mere end 2,3 mio. danskere kan tjekke Aula, når de skal have overblik over kommunikation mellem dagtilbud, skole og hjem. Som fælles national platform er Aula designet til at følge barnet frem til afgangseksamen.

Case

Data skaber gennemsigtighed og gør skolerne bedre

Udviklet i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring, og den første af sin art, skaber en avanceret data warehouse-løsning mere gennemsigtighed i det danske uddannelsessystem ved at give skolerne og offentligheden pålidelige adfærds- og præstationsdata fra alle 98 kommuner.

Full-service digital partner

Vi tager ansvar for den samlede leverance, og i tæt samarbejde med jer sikrer vi, at I får en fleksibel løsning, der opfylder jeres forretningsbehov i dag og i fremtiden med fuld organisatorisk forankring. Vi kan levere samtlige services inden for IT, og vi har stor erfaring med design, udvikling, test, transition og drift af samfundskritiske løsninger.

Vi adskiller os i markedet ved at fokusere på brug af åben, komponentbaseret teknologi og ved at højne digitaliseringsniveauet hos vores kunder.

Vi sikrer dermed, at I selv kan drive nye digitale initiativer. Det betyder, at vi har fokus det rette sted og kan levere løsninger med et lavere løbende omkostningsniveau.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Uddannelse og Forskning

I Netcompanys Govtech Framework kan I udforske de mange løsninger og komponenter, vi leverer inden for uddannelse og forskning. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Michael Dahl Sørensen

Principal

mds@netcompany.com