Skat

Et effektivt, troværdigt og digitaliseret skattevæsen er en grundpille i driften og udviklingen af de offentlige ydelser i et moderne samfund. Med Netcompany som sparringspartner og totalleverandør, får jeres skattemyndighed adgang til teknologi, metode og viden, der har været drivende for udviklingen af moderne løsninger til det danske skattevæsen.
Hvordan sikrer du som skattemyndighed, at din forvaltning er transparent og troværdig, samt at din sagsbehandling bliver understøttet af effektive, skalerbare og fleksible systemer?

Netcompany har stor erfaring med at levere komplekse løsninger samt omfattende integrationer til skattemyndigheder og offentlige registre i tæt samspil med myndighedens forretningseksperter, jurister og sagsbehandlere. Vi underviser dine brugere i løsningerne og faciliterer, at brugernes læring omsættes til effektivitet i hverdagen og agilitet i løsningens videreudvikling. 

Som en del af totalleverancen vil Netcompany også levere konvertering af legacy data samt indsigt og operationalisering af data til brug for planlægning og produktionsstyring. Din løsning fra Netcompany giver samfundet og dets institutioner en effektivitet og troværdighed, der bidrager til, at du som skattemyndighed lykkes med din samfundsopgave. Vi er din platform. 

Netcompany har desuden erfaring med en lang række projekter, der har skulle sikre rettidig overholdelse af fælles krav og regler fra EU. Det betyder, at vi allerede har de mønstre og metoder, der kan hjælpe dig med punktlig overholdelse af EU-krav til din told- eller skattemyndighed.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Skatteområdet

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos en skattemyndighed, herunder sagsbehandling og automatiseret behandling af ind- og udbetalinger.

Vi sikrer, at din data er forståelig og retvisende, samt at databehandlingen og løsningens funktionalitet opfylder alle krav til korrekt forvaltning. Med Netcompany som samarbejdspartner, får I en totalleverance, hvor der sikres sammenhæng og helhed i jeres løsning, og med adgang til vores Govtech Framework opnår I en accelereret start på projektet.

Se løsningerne

Vil du vide mere?

Lars Langer

Partner

lla@netcompany.com