Brugervenlig og moderne sagsbehandling med barnet i centrum.

PPR-området er organiseret og forvaltet meget forskellige i de enkelte kommuner. Derfor er Modulus PPR udviklet og designet til at favne de forskellige behov og udfordringer, som netop din kommune står overfor.

Modulus-PPR er etableret på Netcompanys standard sagsbehandlingsplatform Modulus, der anvendes bredt på en lang række tværkommunale fagsystemer, og som er tæt integreret med den fælleskommunale rammearkitektur.

Vi har udviklet Modulus-platformen i tæt samarbejde med fagfolk og brugere, som har været med til at gennemteste og kvalitetssikre, at fagsystemet er let, sikkert, moderne og intuitivt at bruge – også fra mobilen.

 
Sådan vil Modulus PPR gøre en forskel for jer

Check mark Løsningen er brugervenlig, og den hjælper med at effektivisere fagspecifikke og administrative processer. Det frigiver vigtig tid for jeres PPR-medarbejdere til at fokusere på kerneopgaven - barnet.
Check mark Modulus PPR understøtter jeres tværfaglige samarbejde mellem fagpersoner, administrativt personale og ledelse i samtlige relevante forvaltninger i kommunen.
Check mark Uanset hvordan jeres forvaltning af opgaver på børn- og ungeområdet er sat op, kan Modulus PPR leveres, så I får lige præcis det værktøj I og jeres enkelte medarbejdere skal bruge for at yde den bedste sagsbehandling.

 
Tilpasset den enkelte sagsbehandler

PPR-medarbejderne kan opsætte personlige sider i Modulus PPR, så eksempelvis forsiden viser grafiske visualiseringer og listevisninger helt efter eget valg. Fra den personlige forside kan PPR-medarbejderen hurtigt danne sig et overblik over nye og igangværende sager samt benytte den globale søgefunktion til nemt at fremsøge indhold på tværs af sager. PPR-medarbejderne tilgår let og intuitivt den nødvendige information om barnet og barnets sag, og tager hurtigt notater på igangværende sager.

Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe med at styrke og effektivisere PPR-området i din kommune.
Skriv til os

Michael Trangeled

Partner