Dane i informacje

Dla firmy Netcompany dane i informacje stanowią strategiczny zasób firmy, więc powinno się je traktować i wykorzystywać w należyty sposób. 
Firmy i organizacje wykorzystują coraz większe wolumeny danych, które mogą stanowić niezwykle wartościowy zasób i przyczyniać się tworzenia innowacyjnych usług, pakietów i produktów. Aby z tego przywileju skorzystać, należy umieć zidentyfikować i wybrać właściwe dane z różnych systemów, zintegrować, przeanalizować i ostatecznie zaprezentować w przejrzysty sposób.

Od wielu lat firma Netcompany dostarcza swoim klientom przynoszące wartość rozwiązania oparte na dostępie do danych. Zgodnie z przyjętym przez nas podejściem opartym na metodyce Agile, dążymy do tworzenia wartościowych rozwiązań zamiast budowania doskonałych teoretycznie architektur informatycznych.  Dane, z którymi nasi klienci mają do czynienia na co dzień, są „kopalnią złota" i można je pozyskać bez potrzeby realizowania wielkich projektów, ponoszenia kosztownych inwestycji i związanych z tym ryzyk.

Świadczymy usługi dotyczące wszystkich warstw systemów informatycznych, od wstępnego planowania i tworzenia strategii po końcowe wdrożenie i utrzymanie.

Firma Netcompany dostarcza rozwiązania oparte na wykorzystaniu danych i informacji w ramach procesów i narzędzi Business Intelligence (BI) i Data Warehouse (DW), BIG Data, Predictive analytics i Data Mining, Master Data Management (MDM), Performance Management, Data Quality i integracji.

Firma Netcompany jest niezależnym dostawcą technologii, kierującym się jednak preferencjami klienta w zakresie rozwiązań o dużym stopniu nasycenia informacją.  Na uwagę zasługuje fakt, że firma Netcompany jest wiodącym dostawcą rozwiązań samoobsługowych Business Intelligence opartych na platformie Microsoft.

Would you like to know more?

Martin ABC Hansen

Partner
+45 61 24 01 13