Zarządzanie aplikacjami

Elastyczne i profesjonalne zarządzanie aplikacjami, wsparcie i dalszy rozwój rozwiązań.

Współczesne rozwiązania informatyczne są często kompleksowe, a wspieranie i rozwój możliwości w kontekście biznesowym wymagają dynamicznego i zwinnego podejścia. Dotrzymanie tempa zmianom wymaga elastycznych i skalowalnych rozwiązań oraz gruntownej wiedzy i szerokich umiejętności.

Bezpieczny i zwinny program instalacyjny firmy Netcompany pozwala zarządzać aplikacjami w sposób dokładnie dostosowany do potrzeb użytkownika.


Oferujemy wielopoziomowe usługi z zakresu zarządzania aplikacjami, m.in.:

  • Kompetentne wsparcie
  • Umowy SLA gwarantujące dostępność pomocy technicznej na wypadek błędów i dalszego rozwoju aplikacji
  • Bieżące utrzymanie ciągłości działania i współpracę w zakresie rozszerzeń
  • Outsourcing usług informatycznych

 
Zapewniamy utrzymanie i dalszy rozwój rozwiązań wdrożonych w różnych sektorach oraz instytucjach publicznych – zarówno dużych, jak i małych organizacjach. Mamy wiedzę na temat wielu technologii, w tym m.in. Microsoft .Net, Microsoft SharePoint, Java, Dynamics CRM, Sitecore, Episerver, PHP, Drupal i Microsoft BizTalk.

Centrum Zarządzania Aplikacjami Netcompany sprawuje obecnie bieżący nadzór nad rozwiązaniami opracowanymi przez Netcompany oraz innymi rozwiązaniami, które zostały opracowane przez działy IT naszych klientów lub niezależnych dostawców.  Wzbogaciło to nasze doświadczenie w zakresie skutecznych i sprawnych przejęć oraz przekazania aplikacji w zarządzanie od podmiotów niezależnych.

Nasze procesy są oparte na metodologii ITIL i podparte efektywnymi narzędziami klasy ITSM. Pracujemy według praktyk opartych o metodyki zwinne. Mamy jednocześnie pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami, a naszym klientom dostarczamy pełny pakiet informacji na temat realizacji, statusu poszczególnych spraw i zestawień backlog.

W zarządzanie możemy przejąć pojedyncze rozwiązanie informatyczne, jak i (w ramach pakietu usług) obsługę, hosting, zarządzanie i rozwój aplikacji.  Świadczymy usługi zarówno w chmurze, jak i w modelu tradycyjnym – w siedzibie Netcompany, na miejscu u klienta lub u niezależnego odbiorcy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Peter S. Bøttcher

Partner

pb@netcompany.com