Aplikacje i rozwiązania mobilne

Rozwój technologii mobilnych determinuje konieczność bycia obecnym wszędzie tam, gdzie są klienci, z właściwymi i przydatnymi informacjami i usługami, które pozwalają realizować ich potrzeby tu i teraz.
Celem nie jest stworzenie rozwiązania w wersji mobilnej, które będzie oddawać zawartość strony internetowej w stosunku 1:1. Wprost przeciwnie.  Zadanie, które pomagamy zrealizować, polega na zidentyfikowaniu najkorzystniejszych kanałów z punktu widzenia danej lokalizacji klienta mobilnego i wybraniu tych informacji i usług, które należy udostępnić w formie aplikacji lub mobilnego rozwiązania sieciowego.

Omawiamy z klientem wady i zalety poszczególnych platform (aplikacje internetowe, hybrydowe, cross-kompilowane i/lub aplikacje natywne) i wspierających je systemów operacyjnych.

Posiadając taki fundament, opracowujemy rozwiązanie dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta, które po stronie platformy zapewnia możliwie jak najprostsze obsługę, utrzymanie i poszerzanie oferty rozwiązań mobilnych w przyszłości w sposób elastyczny.

Chcesz wiedzieć więcej?

Thomas Cordth

Partner, Private sector

tc@netcompany.com