Zarządzanie sprawami i dokumentami

Lepsza i bardziej przejrzysta współpraca przynosi większe efekty i pozwala czerpać korzyści w postaci większej wydajności, satysfakcji klienta i wyższego poziomu obsługi obywateli.

GetOrganized to standardowe rozwiązanie firmy Netcompany, które wspiera i ułatwia ściślejszą współpracę przy wykorzystaniu wydajnych procesów biznesowych. Z analiz rynkowych prowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze wynika, że GetOrganized zajmuje wiodącą pozycję pod względem innowacyjności oraz kryteriów takich jak łatwość obsługi, mobilność, współpraca i wsparcie procesów.

GetOrganized wyznacza standardy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Z aplikacji korzystają już m.in. NNE Pharmaplan, Vestas, HMN Naturgas, Dansk Metal, Arbejdstilsynet i Gentofte Kommune, w obszarach takich jak elektroniczne zarządzanie zadaniami i dokumentacją, zarządzanie projektami, obsługa kadrowo-szkoleniowa, zarządzanie kontraktami i zakupami, administracja mieszkań oraz organizacja i prowadzenie spotkań biznesowych.

 

Szerszy kontekst

Nasza wyjątkowa koncepcja prostej i elastycznej w konfiguracji aplikacji przewiduje wspieranie zarówno wszystkich najważniejszych procesów organizacyjnych, niezależnie od stopnia złożoności, jak i cyklicznie prowadzonych spraw z zakresu obsługi klientów czy obywateli.

Cały proces odbywa się na dedykowanej platformie, rozbudowywanej stopniowo o kolejne komponenty, do uzyskania spójnego rozwiązania obejmującego zasadnicze procesy i obszary działania klienta.

 

Współpraca i mobilność

Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w obsłudze co gwarantuje szybkie wdrożenie nowych użytkowników bez konieczności prowadzenia czasochłonnych szkoleń. Istnieje możliwość zintegrowania jej z programami biurowymi takimi jak Microsoft Word i Outlook.

Aplikacja GetOrganized bazuje na platformie Microsoft SharePoint i narzędziach biurowych takich jak Microsoft Office, Outlook, Yammer i Skype for Business, co zapewnia użytkownikom większą elastyczność i mobilność. 

 

Skuteczność działania

Aplikacja GetOrganized pomaga utrzymać kontrolę nad codziennymi zadaniami poprzez funkcje takie jak „Moje zadania, dokumenty i sprawy”, zapewniając jednocześnie szersze spojrzenie na całość działań i rozwój organizacji. Stanowi połączenie innowacyjności z kompetentnym procesem decyzyjnym.

 

Sukces w sektorze publicznym

Z aplikacji GetOrganized korzysta już gmina Gentofte, której sieć intranet, system elektronicznego zarządzania sprawami i dokumentami oraz system współdziałania zostały zintegrowane pod jednym szyldem „trans-współpracy”. Jest to nowatorska zmiana paradygmatu pracy instytucji gminnych. Firma Netcompany prowadzi ponadto szerzej zakrojoną współpracę z sektorem publicznym nad bieżącą modernizacją systemów miejskich, samorządowych i regionalnych.

Dzięki aplikacji GetOrganized Duński Urząd Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet) może teraz korzystać z bardziej wydajnych procesów. W przygotowaniu przez firmę Netcompany jest szereg nowych rejestrów, m.in rejestr właścicieli nieruchomości, rejestr właścicieli budynków i mieszkań, duński rejestr adresowy oraz cyfrowy rejestr pojazdów silnikowych w urzędzie podatkowym SKAT.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Michael Ekegren Christensen

Partner