Współpraca i komunikacja

Nowoczesne, cyfrowe miejsce pracy z dostępem do wspólnej bazy informacji i narzędziami do pracy, współpracy i kontaktów społecznych. To dobra praktyka biznesowa i możesz liczyć na naszą pomoc w każdym jej aspekcie.

Sieć intranet często pełni rolę wspólnej wewnętrznej platformy komunikacji oraz dzielenia się wiedzą i informacjami z różnych działów, specjalizacji i lokalizacji geograficznych. Utworzenie optymalnego cyfrowego miejsca pracy i wykorzystanie jego pełnego potencjału wykraczają jednakże poza zakres zwykłego intranetu.

Cyfrowy kontekst miejsca pracy może obejmować takie narzędzia jak m.in. panele samoobsługi dla pracowników, sieci społeczne, wyszukiwarka firmowa, aplikacje Yammer i Skype oraz dedykowane narzędzia do rozwiązywania określonych zadań z obszaru zarządzania kadrami, umowami, projektami i innymi sprawami.Firma Netcompany tworzy najlepsze cyfrowe miejsca pracy dla zarówno małych, jak i dużych światowych firm od 2000 roku i dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną, aby bezpiecznie przeprowadzić swoich klientów przez cały proces tworzenia, integracji i szkoleń, zapewniając mierzalne wyniki i wysoki stopień satysfakcji pracowników.

Korzystamy najczęściej z platform Microsoft SharePoint, Microsoft O365, GetOrganized, Yammer, Skype i Nintex.

Chcesz wiedzieć więcej?

Thomas Cordth

Partner