Oddanie-do-użytkowania-i-szkolenie

Firmę Netcompany tworzą ludzie z pasją. Prawidłowe działanie i praktyczne zastosowanie naszych rozwiązań do realizacji celów klientów ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wierzymy, że na zysk klienta składają się funkcjonalność, wdrożenie od strony technicznej I wdrożenie od strony organizacyjnej. Pomagamy naszym klientom uzyskać maksimum korzyści poprzez nasz program szkoleń, optymalizację procesów i zarządzanie zmianami.

Czy i w jakiej formie stosowane są systemy informatyczne, stanowi decydujący czynnik dla roli, jaką system odgrywa w organizacji. To oczywiste. Oczywistym jest też fakt, że wdrożenie od strony organizacyjnej powinno w naturalny sposób być integralną częścią każdego projektu IT.

Planujemy i dokonujemy wdrożeń w sposób mocno zakorzeniony w rozwiązaniu technicznym, harmonogramie projektu, organizacji i metodzie.  Za wdrożenie odpowiadają konsultanci, którzy doskonale rozumieją aspekty techniczne i dzielą się wiedzą na temat metody, celów i wartości z pozostałymi członkami zespołu.

Poprzez proces wdrożenia zapewniamy nie tylko działanie i gotowość danego rozwiązania do pracy, ale także gotowość użytkowników i organizacji do rozpoczęcia korzystania z nowego rozwiązania w sposób, który zapewnia możliwie największą wartość biznesową.

 

Zakres Cele Przykładowe realizacje
Realizacja zysków

Określenie realnych i wykonalnych celów dla  wdrożenia od strony organizacyjnej + weryfikacja.

Uzyskanie efektu synergii między projektem i innymi działaniami rozwojowymi w organizacji.

Działanie z uwzględnieniem ryzyk ze świata zewnętrznego.

Cel i model weryfikacji.

Plan działań dla zapewnienia synergii.

Analiza i zarządzanie ryzykiem z naciskiem na ryzyka ze świata zewnętrznego.

Szkolenie i pomoce szkoleniowe

Zapewnienie użytkownikom odpowiednich kompetencji na moment wdrożenia.

Oferta pomocy zintegrowanej z rozwiązaniem, łatwo dostępna i przystępna dla odpowiednich grup użytkowników.

Plan szkoleń

Materiały szkoleniowe

Szkolenie użytkowników i super użytkowników, administratorów i kierownictwa.

Moduły e-learningowe

Podręcznik obsługi użytkownika i administratora

Jednoznaczne i czytelne teksty pomocnicze zintegrowane z systemem

Filmy instruktażowe

Optymalizacja procesu i zarządzanie zmianą

Dostosowanie zadań do możliwości, jakie daje nowe rozwiązanie IT (wyższa produktywność, lepsze prowadzenie spraw, większe zadowolenie klienta)

Motywowanie do korzystania z nowego rozwiązania i budowanie zaufania

Zapewnienie silnego wsparcia ze strony kierownictwa i osobiste zaangażowanie się w udane przejęcie do użytkowania

Analiza procesu End-to-end (as-is i to-be)

Plan komunikacji

Narzędzia komunikacyjne (slajdy, informacje z intranecie, notatki i in.)

Rollout organisation

Zapewnienie wsparcia użytkownikom podczas i po fazie rozruchu

Zebranie opinii użytkowników po pierwszym okresie pracy z nowym rozwiązaniem

Szkolenie dla superużytkowników (funkcyjne i dydaktyczne)

Opis zadań superużytkowników

Automatyczny feedback od samego początku "od pierwszego momentu"

Chcesz wiedzieć więcej?

Signe Jarlov

Principal