Opieka medyczna

Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla sektora publicznego firma Netcompany realizuje także projekty w ramach cyfryzacji placówek służby zdrowia w Danii. Realizowaliśmy projekty tak jak:
  • Portale o zdrowiu. W ciągu ostatnich lat zostaliśmy wybrani dostawcą usług w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju witryny Sundhed.dk oraz opracowaliśmy portale dla pacjentów i personelu dla głównych regionalnych ośrodków służby zdrowia w Danii.
  • Cyfrowe analizy stanu zdrowia. Netcompany pomaga instytucjom regionalnym zintegrować wszystkie aplikacje informatyczne, którymi dysponują regionalne placówki służby zdrowia, tak aby stworzyć jeden skonsolidowany pakiet rozwiązań i efektywne środowisko systemowe.
  • Systemy jakościowe i proceduralne. Netcompany poprzez intuicyjny system wyszukiwania zapewnia pracownikom służby zdrowia dostęp do obowiązujących polityk i procedur w obszarze różnych specjalizacji i dziedzin leczenia.
  • Systemy rejestracji i kontroli. Netcompany jest dostawcą centralnych systemów kontroli, nadzoru i rejestracji, które poprzez współpracę z firmą MEDCOM zapewniają pracownikom służby zdrowia dostęp do danych klinicznych z wielu szpitali.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jan Winther

Partner

jw@netcompany.com