Kasy zapomogowe i związki zawodowe

Netcompany od wielu lat świadczy usługi informatyczne i konsultingowe na rzecz stowarzyszeń i kas zapomogowych w Danii. Zgodnie z przepisami prawa, zarządzanie sprawami stowarzyszeń i kas zapomogowych odbywa się z poziomu kompleksowego systemu Modulus, z którego dzisiaj korzysta 14 z 25 kas zapomogowych w Danii.

Rdzeniem środowiska Modulus jest Modulus Core, stabilny moduł rozliczeniowy, skojarzony z systemem prawnym i zapewniający terminowe wypłaty świadczeń.  Modulus Coredaje pełny obraz aktywnych procesów i zapewnia wysoki stopień automatyzacji poprzez proaktywne wykorzystanie rejestrów publicznych i bieżącą weryfikację nadesłanych informacji.

Rozpatrywanie spraw odbywa się w indywidualnym profilu klienta w programie Microsoft Dynamics CRM, który zawiera wszystkie informacje na temat spraw bieżących i wykorzystuje efektywne procedury zdefiniowane w Modulus Core.  Do celów kontaktu z klientem użytkownicy systemu mają do dyspozycji dodatkowe pakiety usług, przygotowane w oparciu o profil danej osoby dla umożliwienia wybrania najlepszej oferty stosownie do sytuacji.

Zarządzanie dokumentami może odbywać się w opracowanym przez Netcompany systemie zarządzania sprawami i dokumentami GetOrganized. GetOrganized zapewnia skuteczny proces komunikacji, oparty na pakiecie Microsoft Office, na którym pracuje użytkownik, w połączeniu z automatycznym systemem rejestracji komunikacji, ściśle zintegrowanym z programem Microsoft Outlook.

W systemie Modulus komunikacja odbywa się z poziomu modułu samoobsługi, częściowo opartym na systemie Modulus DMS, który jest inteligentnym rozwiązaniem samoobsługowym opracowanym przez Netcompany.Dodatkowo prowadzone są działania w ramach grupy kształcenia zawodowego ERFA, służące wymianie doświadczeń dotyczących wdrożenia systemu Modulus i najlepszych praktyk w zakresie rozpatrywania spraw.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nikolai Nimann Nielsen

Partner

nnn@netcompany.com