Instytucje państwowe

W Netcompany opracowaliśmy wyjątkowe narzędzie do tworzenia innowacji, modernizacji, utrzymania i rozwoju centralnych systemów dedykowanych i rejestrów.

Innowacja i modernizacja

W obliczu modernizacji i cyfryzacji nowych obszarów sektora państwowego w Netcompany opracowaliśmy innowacyjny program cyfryzacji. Zapewnił on nam pozycję najbardziej uznanego dostawcy usług w zakresie tworzenia nowych i modernizacji istniejących systemów dedykowanych i portali.

Przykładami wdrożenia takiego systemu są m.in. rejestr właścicieli nieruchomości, rejestr właścicieli budynków i mieszkań, duński rejestr adresowy oraz cyfrowy rejestr pojazdów silnikowych w urzędzie podatkowym SKAT.

To nie wszystko. W Netcompany opracowaliśmy także nowy system obsługi wniosków i dotacji na zlecenie Duńskiej Agencji Badań i Innowacji oraz liczne narzędzia nadzoru centralnego dla Duńskiej Agencji ds. Zdrowia.

Na potrzeby duńskiego urzędu podatkowego SKAT, we współpracy z pracownią projektową, realizujemy cztery projekty rozwiązań IT wykorzystujące metodyki zwinne. Każdy z nich zakończy się w maksymalnie krótkim czasie - około pół roku. Po wdrożeniu tych systemów organy podatkowe będą dysponowały ponad dziesięcioma nowymi produktami dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Dzięki temu zdobędą cenne doświadczenia w obszarze zdyscyplinowanego zarządzania projektem, który pozwoli na dalszy rozwój technologiczny i skrócenia czasu realizacji kolejnych projektów. Jest to prawdziwa innowacja w świadczeniu usług.

 

Big Data i wykorzystanie danych

Dzięki postępowi w dziedzinie cyfryzacji pracy instytucji publicznych zwiększyła się świadomość istnienia dużych wolumenów danych, które są źródłem bardzo wielu informacji, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzysektorowym. W ostatnich latach firma Netcompany stworzyła solidny system zarządzania informacją - „Information Management".

 

Efektywna transformacja, dalszy rozwój i utrzymanie

Netcompany w ciągu ostatnich lat przejęła od sektora publicznego szereg istniejących systemów centralnych, w tym między innymi portal obsługi obywateli Borger.dk pod patronatem Duńskiego Urzędu Cyfryzacji.

Opinie zebrane od naszych klientów świadczą o tym, że nasze podejście do prowadzenia projektów motywuje do działania w nowym zorientowanym na biznes kontekście. Rozwiązania są wówczas tworzone oraz utrzymywane w sposób zwinny i kontrolowany. Model, który przyjęliśmy, koncentruje się wokół następujących założeń:

  • Entuzjazm i dynamika grup projektowych
  • Człowiek i interakcje międzyludzkie są ważniejsze, niż proces i narzędzia
  • Dobrze funkcjonujące rozwiązanie jest ważniejsze, niż stosy dokumentacji
  • Współpraca z klientem jest ważniejsza, niż przepychanki prawne i analizy umów
  • Gotowość do zmian jest ważniejsza, niż trwanie przy pierwotnych założeniach

 
Przykładamy oczywiście należytą wagę do procesów, narzędzi, dokumentacji, umów i planów, ale bardziej cenimy dobrze funkcjonujące rozwiązanie. Wszyscy nasi specjaliści i projekt menadżerowie mają wykształcenie techniczne. Posiadają też wiedzę potrzebą, aby zrozumieć projekt w całości, zarówno w kontekście technicznym, jak i biznesowym. Procesy biznesowe są dla nas sprawą najważniejszą. Znajomość techniki i narzędzi jest rzeczą oczywistą.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jan Winther

Partner

jw@netcompany.com