Instytucje państwowe

Firma Netcompany opracowała wyjątkowe narzędzie do tworzenia innowacji, modernizacji, utrzymania i rozwoju centralnych systemów dedykowanych i rejestrów.

Innowacja i modernizacja

W obliczu nieuniknionej modernizacji i cyfryzacji nowych obszarów sektora państwowego firma Netcompany opracowała innowacyjny program cyfryzacji, który zapewnił jej pozycję najbardziej uznanego dostawcy usług w zakresie tworzenia nowych i modernizacji istniejących systemów dedykowanych i portali.

Przykładami są m.in. rejestr właścicieli nieruchomości, rejestr właścicieli budynków i mieszkań, duński rejestr adresowy oraz cyfrowy rejestr pojazdów silnikowych w urzędzie podatkowym SKAT.

Firma Netcompany opracowała także nowy system obsługi wniosków i dotacji na zlecenie Duńskiej Agencji Badań i Innowacji oraz liczne narzędzia nadzoru centralnego dla Duńskiej Agencji ds. Zdrowia.

Na potrzeby duńskiego urzędu podatkowego SKAT, we współpracy z pracownią projektową, realizujemy cztery projekty innowacyjnych rozwiązań cyfrowych wykorzystujących metodykę Agile, z których każdy zakończy się w maksymalnie krótkim czasie, tj. około pół roku. Po wdrożeniu organy podatkowe będą dysponowały ponad dziesięcioma nowymi cyfrowymi produktami dla osób fizycznych i firm, zdobywając jednocześnie cenne doświadczenia w obszarze zdyscyplinowanego zarządzania projektem dla dalszego rozwoju innowacyjności i skrócenia czasu realizacji kolejnych projektów. Jest to prawdziwa innowacja w świadczeniu usług.

 

Big Data i wykorzystanie danych

Dzięki wieloletniej, szeroko zakrojonej cyfryzacji pracy instytucji publicznych zwiększyła się świadomość istnienia dużych wolumenów danych, które są źródłem bardzo wielu informacji, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzysektorowym. W ostatnich latach firma Netcompany stworzyła solidny system zarządzania informacją, „Information Management", który także na szczeblu państwowym na wiele sposobów łączy się z systemem centralnym, np. poprzez obszerny zbiór danych o szkołach ludowych zarządzany przez Duńską Agencję ds. Systemów Informatycznych i Edukacji.

 

Efektywna transformacja, dalszy rozwój i utrzymanie

Firma Necompany w ciągu ostatnich lat przejęła od sektora publicznego szereg istniejących systemów centralnych, w tym m.in. portal obsługi obywateli Borger.dk pod egidą Duńskiego Urzędu Cyfryzacji, systemy nadzoru Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy, administrację i obsługę rejestrów gospodarczych Duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorstw, rejestr danych nieruchomości Duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorstw, rejestr zwierząt gospodarskich Duńskiej Agencji Środowiska, elektroniczną kartotekę MedCom i system gospodarki odpadami w gminie Kopenhaga.

Opinie zebrane od naszych klientów świadczą o tym, że udało nam się nadać nowy kontekst zarządzaniu projektami, w którym nasze podejście zorientowane na biznes oznacza, że rozwiązania są tworzone i utrzymywane w sposób zwinny i kontrolowany. Model, który przyjęliśmy, koncentruje się wokół następujących założeń:

  • Entuzjazm i dynamika grup projektowych
  • Człowiek i interakcje międzyludzkie są ważniejsze niż proces i narzędzia
  • Dobrze funkcjonujące rozwiązanie jest ważniejsze niż stosy dokumentacji
  • Współpraca z klientem jest ważniejsza niż przepychanki prawne i analizy umów
  • Gotowość do zmian jest ważniejsza niż trwanie przy pierwotnych założeniach

Przykładamy oczywiście należytą wagę do procesów, narzędzi, dokumentacji, umów i planów, ale bardziej cenimy dobrze funkcjonujące rozwiązanie. Wszyscy nasi koordynatorzy projektów mają wykształcenie techniczne, jak również niezbędne rozumienie projektu jako całości, zarówno w kontekście technicznym, jak i biznesowym. Procesy biznesowe są dla nas sprawą najważniejszą. Znajomość techniki i narzędzi jest rzeczą oczywistą.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jan Winther

Partner