Handel

W czasach wzrostu światowej konkurencji, wahań koniunktury, dynamicznego rozwoju nowych modeli biznesowych i intensywnych zmian łańcuchów wartości warto uporządkować swoje działania i być zawsze o krok przed konkurencją.

Dla sprzedawców detalicznych i hurtowych istotne znaczenie ma zachowanie ścisłej kontroli nad kosztami. Równie ważne jest utrzymanie obecnych klientów i zdolność do przyciągania nowych. Wymaga to zrozumienia potrzeb i modeli zachowań konsumenckich. Niezbędne jest też rozpropagowanie swojej działalności na wszystkie możliwe kanały.

Najskuteczniejsza automatyzacja procesu kontaktów z klientami, partnerami i dostawcami, przebiega, kiedy prowadzone działania i infrastruktura informatyczna stanowią spójną całość.

Netcompany od wielu lat współpracuje z firmami z sektora handlu, dostarczając im rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, samoobsługi, ERP, CRM, marketingu cyfrowego i analiz biznesowych. Razem możemy wykorzystać możliwości, jakie stwarza postęp technologiczny.

Chcesz wiedzieć więcej?

Thomas Cordth

Partner, Private sector

tc@netcompany.com