Finanse

Netcompany jest jednym z wiodących partnerów wdrożeniowych systemów informatycznych dla firm z sektora finansowego. Naszymi klientami są banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje zabezpieczenia społecznego. Wpieramy ich nieustająco z dużym sukcesem w ich cyfrowej rewolucji.

Świadczymy usługi w zakresie analizy, wdrożeń i cyfryzacji na wszystkich poziomach systemów informatycznych. Zapewniamy w ten sposób naszym klientom większą satysfakcję z usług, wzrost sprzedaży i poprawę efektywności procesów wewnętrznych. Nasze rozwiązania obejmuj systemy wspomagające obsługę klienta, np. samoobsługowe portale i aplikacje mobilne. Tworzymy także systemy wewnętrzne, np. systemy centralne i CRM. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby zapewnić naszym klientom solidną podstawę do podejmowania decyzji dzięki wydajnym narzędziom Business Intelligence.

Nasze doświadczone zespoły świadczą też usługi w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury informatycznej zapewniając w ten sposób jej sprawne działanie.
 

Instytucje społeczne

W obszarze systemów zabezpieczenia społecznego wdrożyliśmy między innymi innowacyjne narzędzia do wielokanałowej obsługi klienta, podnosząc tym samym satysfakcję odbiorców oraz zwiększając efektywność integracji z podmiotami podmiotów współpracującymi i pośredniczącymi.
 

Instytucje sektora bankowego

Nasza oferta w innowacyjny sposób usprawnia pracę w instytucjach finansowych. Obejmuje m.in. aplikacje mobilne, systemy zarządzania klientami, programy zwinnego zarządzania procesami, zarządzanie dokumentami i systemy wspierające procesy decyzyjne.  Naszymi klientami są banki europejskie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Nasza oferta dla towarzystw ubezpieczeniowych jest poparta szerokim doświadczeniem w realizacji projektów wdrożeniowych i obejmuje m.in. moduły sprzedaży internetowej, narzędzia Business Intelligence, hurtownie danych, konfiguratory produktów, kalkulatory, wspierające narzędzia procesowe i rozwiązania z zakresu integracji. Z naszej oferty skorzystały już m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe Codan, Zurichoraz Aon.

Chcesz wiedzieć więcej?

Gustaf Löfberg

Country Managing Partner Denmark

gl@netcompany.com