Energetyka

Firma Netcompany pomogła wielu dużym przedsiębiorstwom energetycznym przeprowadzić szeroko zakrojone procesy restrukturyzacji i zwiększyć konkurencyjność dzięki elastycznym systemom integrującym sprzedaż, usługi, marketing, produkcję i planowanie zasobów na różnych poziomach i obszarach działalności.

Nasi klienci z sektora energetyki w ostatnich latach z dużym powodzeniem wdrożyli koncepcję CRM, która okazała się być elementem kluczowym do uzyskania niezbędnej wiedzy o klientach i dalszego wykorzystania tej wiedzy w procesie tworzenia lepszych możliwości samoobsługi i usprawnienia działań marketingowych. Założeniami koncepcji CRM są:

  • Zorientowanie na klienta, nie na lokalizację
  • Wysoki stopień automatyzacji/samoobsługi, np. w zarządzania umowami i przeniesieniach
  • Ścisła integracja z odpowiednimi systemami częściowymi (rozliczenia, aplikacje webowe, marketing elektroniczny)
  • Wzrost skuteczności w obszarze obsługi klientów
  • Dywersyfikacja portfela produktów.

 

Wykorzystujemy szeroko rozpowszechnione i sprawdzone komponenty systemu integracji SonWin oraz system rozliczeń Sonlinc, które umożliwiają stworzenie w ramach koncepcji CRM ustandaryzowanej i elastycznej struktury systemu rozliczeń dla tych klientów, którzy wybierają podejście uwzględniające mechanizmy rynkowe. Aktualnie pomagamy wielu naszym klientom przejść na nowy model hurtowy, który pozwolić promować konkurencyjność w sektorze energetyki.

W zakresie gospodarki odpadami dysponujemy rozwiązaniem „pod klucz”, które obecnie jest stosowane w wielu duńskich gminach. Jest to rozwiązanie oparte na technologii Microsoft Dynamics CRM i obejmujące wszystkie aspekty gospodarki odpadami, od zawierania umów przez wywóz odpadów po końcowe rozliczenie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nikolai Nimann Nielsen

Partner