Instytucje regionalne

W ciągu ostatnich lat firma Netcompany zdobyła solidną wiedzę specjalistyczną na temat danych dotyczących służby zdrowia i przyczyniła się do wzrostu cyfryzacji regionalnych ośrodków służby zdrowia.

Wydatki na ochronę zdrowia w duńskim państwie opiekuńczym stale rosną. Do zadań ośrodków regionalnych należy zapewnienie obywatelom optymalnej opieki zdrowotnej przy jednoczesnym dalszym usprawnianiu i digitalizacji pracy w tym sektorze. Zarówno dla zapewnienia obywatelom jednolitej, bardziej aktywnej i zrównoważonej roli w ramach systemu opieki zdrowotnej, jak i dla wykorzystania danych i infrastruktury informatycznej do poprawy jakości usług i optymalizacji pracy.


Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla sektora publicznego firma Netcompany realizuje także projekty w ramach cyfryzacji placówek służby zdrowia, m.in.:

  • Portale o zdrowiu. W ciągu ostatnich lat firma Netcompany została wybrana dostawcą usług w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju witryny Sundhed.dk oraz opracowała portale dla pacjentów i personelu dla głównych regionalnych ośrodków służby zdrowia w Danii.
  • Cyfrowe analizy stanu zdrowia. Firma Netcompany pomaga instytucjom regionalnym zintegrować wszystkie aplikacje informatyczne, którymi dysponują regionalne placówki służby zdrowia, tworząc jeden skonsolidowany pakiet rozwiązań i efektywne środowisko systemowe.
  • Systemy jakościowe i proceduralne. Firma Netcompany poprzez intuicyjny system wyszukiwania zapewnia pracownikom ośrodków regionalnych dostęp do obowiązujących polityk i procedur w obszarze różnych specjalizacji i dziedzin leczenia.
  • Systemy rejestracji i kontroli. Firma Netcompany jest dostawcą centralnych systemów kontroli, nadzoru i rejestracji, które poprzez współpracę z firmą MEDCOM zapewniają pracownikom służby zdrowia dostęp do danych klinicznych z wielu szpitali.
 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Jan Winther

Partner