Instytucje gminne

Instytucje gminne stoją przed istotną zmianą paradygmatu sposobu pracy i całkiem nową strategią na polu cyfryzacji. Serwis informatyczny KOMBIT i fundusz emerytalny ATP w drodze przetargu zgodnie z prawem o zakazie monopolizacji wybrały dostawców nowych systemów dedykowanych i systemów świadczeń społecznych dla urzędów gmin i kas świadczeń socjalnych Udbetaling Danmark.

Firma Netcompany z dumą przyjęła zaufanie, jakim obdarzyły ją KOMBIT i ATP, zlecając realizację sześciu systemów dedykowanych i rejestrów:

 • System prowadzenia spraw i komisji SAPA
 • Świadczenia rodzinne
 • Zasiłki mieszkaniowe
 • Rejestr właścicieli budynków i mieszkań (BBR)
 • Duński rejestr adresowy (DAR)
 • Duński rejestr właścicieli nieruchomości                                                  

Urzędy gmin na bazie zupełnie nowej platformy administracyjnej będą budować innowacyjne systemy dedykowane, systemy obsługi obywateli i realizacji zadań, a reforma danych podstawowych będzie stopniowo otwierać się na dane użyteczności publicznej dla uzyskania szerzej zakrojonego obrazu i wykorzystania danych na wiele nowych sposobów, które z kolei będą tworzyć fundament dla wielu innowacyjnych rozwiązań w sektorach publicznym i prywatnym.

Pod wieloma względami proces będzie polegał na praktycznym wykorzystaniu nowych fundamentów, które obecnie są w trakcie tworzenia na bazie „poprzednich” strategii w obszarze cyfryzacji.

Firma Netcompany odgrywa znaczącą rolę w gminnym paradygmacie cyfrowym. Korzystając z danych podstawowych, systemu SAPA i nowych systemów świadczeń społecznych będzie kontynuować kształtowanie nowej architektury na podstawie swoich dotychczasowych rozwiązań dla instytucji gminnych:

 • Aplikacja zarządzania sprawami i dokumentacji Getorganized wraz z naszymi zaleceniami dotyczącymi nowej platformy zarządzania sprawami i współpracy dla gmin.
 • Rozwiązania dla punktów kontaktowych, m.in. dla firm.
 • Innowacyjne systemy gospodarki odpadami, z których korzystają m.in. gminy Kopenhaga i Aarhus, a także szereg firm obsługujących gminy stołeczne, m.in. spalarnia odpadów 
 • Vestforbrændingen.
 • Gminne systemy nadzoru, m.in. oparte na naszych usługach świadczonych dla ośrodków nadzoru społecznego.  
 • Wdrożenia organizacyjne w związku z zakazem monopolizacji.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania nowych możliwości, jakie niesie ze sobą zmiana paradygmatu pracy instytucji gminnych

Chcesz wiedzieć więcej?

Jan Winther

Partner