Netcompany to my

Netcompany zostało założone w 2000 roku, z siedzibą główną w Kopenhadze, w Danii. Wraz z przejęciem Intrasoft International pod koniec 2021 roku, zyskaliśmy kolejnych 2800 pracowników, którzy dołączyli do naszych kadr liczących już 3500 osób. Dziś jesteśmy międzynarodową firmą, liczącą ponad 6500 osób pracujących w 17 krajach. Wspieramy szerokie grono klientów w ich podrózy do cyfrowej transformacji, zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym, na terenie całej Europy.

Netcompany świadczy usługi informatyczne i realizuje strategiczne projekty IT o znaczeniu krytycznym, które przyspieszają cyfrową transformację przedsiębiorstw. Wśród oferowanych przez nas rozwiązań można znaleźć między innymi platformy cyfrowe, systemy podstawowe oraz usługi w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury informatycznej.

"Świat przechodzi obecnie jedną z najważniejszych przemian w historii – cyfrowa transformacja dogłębnie zmienia społeczeństwa, firmy i nasz sposób życia. Jako godny zaufania partner strategiczny pomagamy naszym klientom skorzystać na tych przemianach i zmienić sposób działania oraz ofertę w sposób, który pozwoli odnieść sukces w nowym cyfrowym świecie."

– André Rogaczewski, CEO i współzałożyciel

Oferujemy kompleksowe usługi IT – od rozwoju poprzez zarządzanie i utrzymanie działania systemów – przeznaczone dla zróżnicowanej grupy klientów. Współpracujemy między innymi z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami z różnych branż sektora publicznego i prywatnego, działającymi w regionie Europy. 

W 2021 roku, Netcompany Group A/S przejęło Intrasoft International, zyskując kolejnych 2800 pracowników. Połączenie Netcompany-Intrasoft bazuje na więcej niż 25 latach doświadczenia i wiodącej pozycji w usługach, produktach i rozwiązaniach IT, dostarczanych instytucjom i agencjom Unii Europejskiej, krajowym organizacjom rządowym, agencjom publicznym, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym oraz prywatnym firmom. Po połączeniu sił, jesteśmy teraz grupą ponad 6500 osób pracujących razem, aby wywrzeć istotny wpływ na krajobraz rynku IT w Europie.

Na przestrzeni lat zawsze byliśmy wierni naszym wartościom i nigdy nie sprzeniewierzyliśmy się zasadom, które są fundamentem naszej firmy.
 

Filozofia odpowiedzialności

Działając w poczuciu odpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięć naszych klientów dbamy o ciągłą dostępność wysokiej jakości usług IT, terminowe realizacje i zgodność z ustalonym budżetem. W trosce o rozwój zawodowy i sukcesy naszych pracowników umożliwiamy im doskonalenie talentów i wybór możliwie najlepszej ścieżki kariery. Dzięki naszej filozofii staliśmy się najbardziej efektywną firmą informatyczną na rynku duńskim.
 

Strategia biznesowa

Netcompany to firma profesjonalna, prężnie rozwijająca się i elastyczna. Szerokie spektrum kompetencji naszego personelu, odpowiednie metody pracy i znajomość technologii sprawiają, że nasze rozwiązania są rzetelne i trafne pod względem technicznym, wpisują się w wizję organizacji i przynoszą oczekiwane wyniki ekonomiczne.
 

Relacje z klientem

Wierzymy w ścisłą współpracę z klientem, aby móc nadać naszym rozwiązaniom najwyższą jakość i wartość użytkową. Nie pracujemy „dla”, lecz „z” klientem i stajemy się częścią jego zespołu. Netcompany to wysokiej klasy specjaliści o szerokich horyzontach i wysokim poczuciu odpowiedzialności, którzy za każdym razem realizują powierzone im zadania na najwyższym poziomie, dbając jednocześnie o to, aby współpraca z nami była dla klienta przyjemnością.
 

Kultura i wartości

Kluczem do utrzymania pozycji Netcompany jako najlepszej i najszybciej rozwijającej się firmy konsultingowej w branży IT jest nasz zespół. Dlatego przyjęliśmy taki model biznesowy, w którym nasi pracownicy mogą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, aby być najlepszymi specjalistami w branży. Rozwój zawodowy naszych pracowników jest dla nas równie ważny jak dla nich samych.