Wspieranie zrównoważonego społeczeństwa

W Netcompany czujemy się głęboko odpowiedzialni za wkład w ciągły, pozytywny rozwój naszego społeczeństwa. Naszą wizją jako wiodącej firmy świadczącej usługi IT jest ciągłe doskonalenie i budowanie silnych, zrównoważonych społeczeństw, odnoszących sukcesy firm i lepszego życia dla nas wszystkich.

W niniejszym raporcie ESG za rok 2019, opisujemy nasze zasady korporacyjne i zobowiązania ESG, a także nasze strategie, cele i działania mające na celu ciągłą poprawę integracji programu Global Compact ONZ i jego zasad z naszą strategią biznesową i codziennymi działaniami.

Raport ESG stanowi również ustawowe oświadczenie Netcompany  Group A / S w sprawie społecznej odpowiedzialności biznesu za rok budżetowy 2019 zgodnie z sekcją 99 (a) duńskiej Ustawy o Sprawozdaniach Finansowych, a także Netcompany Group A / S i Netcompany A / S ustawowe oświadczenie w sprawie niewystarczającej reprezentacji płci zgodnie z sekcją 99 (b). Uwzględniono również sprawozdania Netcompany Group A / S na temat komunikacji w sprawie postępów w związku z zasadami Global Compact ONZ.