Corporate Social Responsibility

Wizją Netcompany jest zostanie liderem digitalizacji w Północnej Europie poprzez przyśpieszanie cyfrowej transformacji klientów z sektora publicznego i prywatnego, po to, aby wspierać silne społeczeństwa, efektywne przedsiębiorstwa oraz lepszą jakość życia.

Dzięki koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Netcompany aspiruje, by przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, ukazuje rolę CSR w transformacji firmy, a także potencjalnie przedsiębiorstw jej klientów na korzyść udziałowców.

Netcompany zdecydowało się na ujawnienie swojego stanowiska w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, z włączeniem zapisów o różnorodności – sekcje 99a i 99b duńskiej ustawy o sprawozdaniach finansowych (Danish Financial Statements Act) w postaci komunikatu w sprawie postępów (Communication on Progress) do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych – Global Compact, do której Netcompany dołączyło w 2013 roku.