Consultant

Anna Maria Podczaska

Nazywam się Ania, w Netcompany jestem od kwietnia 2017. Moja historia zaczyna się od przejścia z dziedziny nauk przyrodniczych do IT.