Samarbeid og kommunikasjon

Skap en moderne digital arbeidsflate med en felles inngangsport til informasjon, verktøy, samarbeid, kunnskapsdeling og sosiale nettverk. God og effektiv samhandling skaper gode resultater. Vi kan hjelpe til med og gi råd når fremtidens arbeidsplass skal utvikles.

Et intranett skal være en felles plattform for intern kommunikasjon og kunnskapsdeling på tvers av avdelinger, fagområder og geografier. Dette er en god start, men for oss krever en optimal digital arbeidsplass langt mer enn et standard intranett, for at man skal kunne utnytte potensialet fullt ut.

Her tenker vi f.eks. på selvbetjening for medarbeidere, sosiale nettverk, bedriftssøk, Yammer, Skype og målrettede verktøy til å løse konkrete oppgaver innen f.eks. HR, kontrakthåndtering, prosjekter mv.

Netcompany har jobbet med å skape ledende digitale arbeidsplasser for små organisasjoner og store globale selskaper siden år 2000 og har ekspertisen som er nødvendig for å hjelpe dere sikkert gjennom prosessen – også med tanke på å sikre den forankringen og opplæringen som må til for å omsette potensialet i målbare resultater og sikre stor medarbeidertilfredshet.


De tekniske plattformene vi gjerne bruker til digitale arbeidsplasser, er Microsoft SharePoint, Microsoft O365, GetOrganized, Yammer, Skype, Nintex m.fl.

Vil du vite mer?

Odd Erik Zapffe

Partner