Postnord

PostNord leverer kommunikasjons- og logistikkløsninger i verdensklasse. Den samlede virksomheten tilbyr sine tjenester gjennom varemerkene Postnord, Post Danmark og Strålfors. Dette stiller strenge krav til oss i Netcompany – en profesjonell kompetansepartner av Postnord innenfor moderne IT-løsninger og tjenester.

Utfordring
De siste årene har antall returer vært økende, og Postnord har derfor opplevd et stadig voksende behov for en mer smidig håndtering av returer. PostNord har opplevd store utfordringer med dagens løsning. I dette ligger begrenset funksjonalitet, dårlig brukergrensesnitt, og ustabilitet. Dagens løsning håndterer kun returer fra Norge til Sverige. Dette er bakgrunnen for at PostNord ønsket å utvikle en ny, moderne og fremtidsrettet returløsning i samarbeid med Netcompany.

Løsning
Netcompany har levert en virksomhetskritisk løsning på Nordisk nivå, der PostNord kan håndtere alle nordiske produkter. Løsningen har medført et tett samarbeid med andre Nordiske land – men der Norge har sittet i førersetet. Som PostNords prefererte samarbeidspartner i Norge på IT-siden, har Netcompany bistått med et større utviklingsteam som har samarbeidet tett med PostNords egne ressurser både fra forretningssiden og IT-avdelingen.

Resultat
Netcompany har gjennomført og levert en løsning som vil effektivisere PostNords returhåndtering av varer på tvers av landegrenser innenfor tid og kostandestimat.

Vil du vite mer?

Magnus Alu Andersen

Magnus Alu Andersen

Business Development Manager