Evnen til effektiv smittesporing er en avgjørende nøkkel i kampen mot Koronaviruset i Norge, og kan bidra til en raskere gjenåpning av samfunnet.

Folkehelseinstituttet er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, politikere, media og publikum.
 
Koronaviruset sprer seg utrolig raskt fra person til person, og er veldig tidkrevende og ressurskrevende å spore. Applikasjonen fungerer som et godt supplement til manuell smittesporing, og bidrar totalt sett til mer effektiv og raskere varsling og reduserer potensiell smitte fra nærkontakt til neste nærkontakt. Løsningen har stoppet mange smittekjeder i samfunnet og ikke minst varslet mange innbyggere som den manuelle smittesporingen ikke når. Det har vært over 2500 rapporterte smittede gjennom appen siden den ble utgitt i desember 2020.
 
Applikasjonen tar utgangspunkt i den danske smittesporingsapplikasjonen, og ble tilpasset for bruk i Norge med blant annet integrasjon mot Person-ID. Løsningen ble utviklet som open source, og kodebasen ligger åpent på Folkehelseinstituttets GitHub-konto.
 
Selve applikasjonen virker ved å samle inn anonyme nøkler kontinuerlig fra andre telefoner som har appen installert via blåtann, basert på parametere som avstand og tid som er bygget inn i løsningen. Hvis en person er smittet kan personen ved å samtykke melde seg smittet gjennom appen. Personer som da har vært i nærheten av den smittede i et gitt tidsrom og avstand vil da få et varsel om nærkontakt og vil da få råd om hva han/hun bør gjøre. 

Resultater

  • Appen er lastet ned av nesten 1 million unike brukere
  • Applikasjonen er enkel å bruke
  • Fungerer som et godt supplement til manuell smittesporing
  • Privacy – by – design
  • Appen samler ikke inn persondata om deg, og har derfor ikke heller noen tilhørende innsynstjeneste.
  • Appen brukes kun til Smittesporing, og ikke analyse eller forskning.
  • Data lagres kun på din telefon
  • Benytter kun Bluetooth og ikke GPS eller annen satellittposisjonering. Den lagrer dermed ikke hvor du har vært.

 

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner Norway