Tett på kunden

Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med kundene våre for å sikre kvalitet og forankring på best mulig måte. Vi pleier å si at vi «jobber med» kundene våre i stedet for at vi «jobber for» dem. Derfor sitter vi ofte også ute hos våre kunder og jobber. Våre profesjonelle, fleksible og ansvarsbevisste medarbeidere er blitt ansatt i Netcompany fordi de leverer topp resultater hver gang og samtidig oppleves som behagelige å samarbeide med for kundene våre.