Purpose & Vision

Bærekraftige, velstående samfunn drevet av digitalisering

I Netcompany drar vi nytte av fordelene digitalisering gir oss for å bistå samfunn og bedrifter til å lykkes i den digitale verden vi lever i. Vi er opttatt av å sikre at vi bygger rammene for en rettferdig, bærekraftig fremtid slik at mennesker får et godt og fritt liv.

People bustling about in a busy cityscape

Dette legger et stort ansvar på oss som selskap, men vi tror at ekte suksess bare kan oppnås hvis vi jobber sammen mot felles mål. Vi arbeider kontinuerlig med å utfordre digitaliseringsagendaen, og støtter opplæring av ansatte og innbyggere slik at vi kan bedre posisjonert i den digitale hverdagen.

 

 

Sammen kan vi overvinne samfunnets største utfordringer

Vi har troen på at digitalisering er nøkkelen for å møte alle de utfordringene vi står ovenfor som et globalt samfunn, enten det skyldes politiske krefter, klimaendringer eller uforutsette pandemier.

Samfunnene og bedriftene som griper de nye digitale mulighetene vil blomstre fremover. Hvis vi gjør det riktig så vil vi overlate et samfunn til våre kommende generasjoner som både vi og de kan være stolte av. Et samfunn der innovasjon, vekst, velferd, bærekraft og politisk stabilitet går hand i hand.

Vi bygger fundamentet for vår fremtid

Våre grunnprinsipper veileder oss mot våres mål om å bygge sterke, bærekraftige samfunn, suksessfulle virksomhet og forbedret livskvalitet for alle.

Den ledende digitale utfordreren i Europa

Visjonen til Netcompany er å bli Europas ledende digitale utfordrer som kan være en veiviser i hvordan digital transformasjon skaper sterke, bærekraftige samfunn, vellykkede selskaper og hvordan det forbedrer livskvaliteten for alle.

Ved å inngå tette partnerskap med våre kunder så klarer vi å levere komplekse prosjekter som setter standarden for IT – tjenester som kontinuerlig leverer på verdien av teknologi.