Vi støtter et bærekraftig samfunn

Hos Netcompany føler vi oss dypt ansvarlige for å bidra til den kontinuerlige positive utviklingen av samfunnet vårt. Vår visjon som et ledende IT – selskap er å kontinuerlig forbedre og bygge sterke og bærekraftige samfunn, suksessfulle selskap og et bedre liv for oss alle.

Denne ESG rapporten for 2019 beskriver Netcompanys virksomhetspolitikk og vårt engasjement innen ESG. Den viser våre strategier, mål og aktiviteter for å kontinuerlig forbedre og integrere FNs bærekraftsmål i vår forretningsstrategi og daglige drift.

Rapporten utgjør også Netcompany Group A/S lovpålagte uttalelse om samfunnsansvar for regnskapsåret 2019 i henhold til paragraf 99 (a) i regnskapsloven, samt Netcompany Group A/S og Netcompany A/S lovpålagte uttalelse om underrepresentert kjønn i medhold av paragraf 99(b). Netcompany group A/S rapportering om kommunikasjon om fremdrift er også inkludert i forhold til prinsippene i FN’s bærekraftsmål.