Utdanning og forskning

Gjennom flere år med digitalisering av offentlig sektor har Netcompany samlet sine erfaringer inn i et Govtech rammeverk. Netcompany sitt Govtech rammeverk gjør det mulig å gjenbruke komponenter og erfaringer fra eksisterende prosjekter, for så å bruke dette til utvikling av nye løsninger i Norge. Dette gjør at når en kommune eller etat har Netcompany som leveransepartner, vil prosjektet alltid starte med et forsprang. Løsningen tilpasses og spisses alltid inn mot kundens behov, samtidig som det bygger på et bredt spekter av kunnskap, erfaring og metoder.

Globale referanser innen utdanning og forskningsektoren

Studielink – Studieopptaksløsning NL (les mer)

eVurdering – Vurdering av tilskuddssøknader NO (les mer)

Studievalgdatabase/nettløsning NL (les mer)

Læringsportal for lærere DK (les mer)

Nasjonal tilskuddsplattform DK (les mer)

Og mange flere..

Udforsk Govtech Framework